Tag: trang

Kontanthjælpsmodtagere og tilbagebetaling af indskudslån OPDATERET

    Notat om hurtig tilbagebetaling af boligindskudslån #Boligindskudslån, #tilbagebetaling, #frivillighed #den nærmeste lovs princip Som partsrepræsentant for en kontanthjælpsmodtagerfamilie i Sønderborg henvendte jeg mig sent i august måned for at få stoppet deres kommunens træk på et boligindskudslån. Der blev reageret hurtigt fra Jobcentret, hvor en medarbejder ringede tirsdag og oplyste, at man var villig til at stoppe det…

Billede af pengesedler og kontokort

Banken må ikke trække i kontanthjælpen

Af Mikael Hertig, cand. scient. pol.     Rør ikke kontanthjælpen af Mikael Hertig1 Om ”trangsbenefice”, bankers og andre kreditorers manglende ret til at trække i kontanthjælpsydelser.   Om retten til en beskeden husførelse § 509. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejen­dom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for…

Banker: Rør ikke kontanthjælpen

af Mikael Hertig, cand. scient. pol.   Kontanthjælpsmodtagere kan normalt ikke afdrage på deres gæld. Forudsætningen for, at de modtager kontanthjælp er, at de er uformuende og ikke kan forsørge sig selv. Det samme gælder beslægtede ydelser. (Uddannelsesydelse, ressourceforløbsydelse, etc.) og det gælder også børnepenge. Gå derfor til din bankrådgiver og bed om, at der ikke længere tilbagebetales på din…