Tag: automatisk træk

Billede af pengesedler og kontokort

Banken må ikke trække i kontanthjælpen

Af Mikael Hertig, cand. scient. pol.     Rør ikke kontanthjælpen af Mikael Hertig1 Om ”trangsbenefice”, bankers og andre kreditorers manglende ret til at trække i kontanthjælpsydelser.   Om retten til en beskeden husførelse § 509. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejen­dom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for…