Kategori: Grønland og Grundlov

Grønland: Selvstændighed og/eller frigørelse

Independence eller Liberation? Af Mikael Hertig, retssociolog   Danmarks forhold til Grønland kan blive mindre anstrengt     Selvstændighed som grønlandsk mål 1979-2017     Grønlands vej mod større selvstændighed begyndte omkring 1970.. De sytten forudgående år var en historisk fejltagelse, der startede med Grundloven af 1953. Danmark var tvunget til at gøre noget, fordi det ikke længere var tilladt…

Åh Den velsignede danske kolonitid

Åh, den velsignede danske kolonitid Denne artikel blev udgivet på Aftenposten Innsikt august 2017, hvor den indtil oktober 2018 var tilgængelig. Den er forfattet af Mikael Hertig og Marine Duc   Titlen refererer til denne franske sang: (Michel Sardou : « Le temps béni des colonies ») Resumé   Trods den gradvise overdragelse af magt fra den danske regering til det grønlandske selvstyre…

Er selvstyreloven forfatningsstridig?

Indkald tvistnævnet: Er Selvstyreloven forfatningsstridig?   Denne artikel udkom første gang i martsnummeret af Tidsskriftet Grønland.   Af Mikael Hertig, cand. scient. pol. Mikael Hertig boede i Nuuk 2013-17 og var beskæftiget dels som ansat i Selvstyret, dels som rådgivende konsulent og underviser i persondatasikkerhed og -ret samt forvaltningsret i Nuuk. Han er nu pensionist og har forbindelse til Université…