Kommunerne har sparet omkring 1 milliard på ulovligt træk i kontanthjælp

Skilt med titlen Jobcenter  

Kommunerne har  snydt* for ca.  1 milliard på  kontanthjælp

* Forklaring følger. Men de blev gjort opmærksom på en IT-uhensigtsmæssighed, som krævede, at der skulle markeres for hver enkelt borger efter kriterierne her, så undlod de at gøre det. Det startede med en fejl. Men fra et eller andet tidspunkt må det vel hævdes at have være helt bevidst?
Mikael Hertig siddende på kantsten

Mikael Hertig
cand. scient. pol.
Fregatten 4, 1 tv
6400 Sønderborg
Tlf 27 24 47 00

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har henvendt sig et antal gange i en længere periode for at gøre opmærksom på, at ugifte enlige aktivitetsparate ikke må trækkes i kontanthjælp efter 225-timers reglen. Brevene er tilsendt kommunernes borgmestre og kommunaldirektører. Da der ingenting skete, strammede Styrelsen tonen, og det hed i en uddybende henvendelse fra november 2021 blandt andet:  

Som allerede beskrevet i brev af 23. april 2021 modtager STAR månedligt oplysninger på individniveau fra Udbetaling Danmark om ugifte personer i kontanthjælpssystemet, som er nedsat i ydelse som følge af 225-timersreglen. Ifølge disse data er der sket nedsættelser af hjælpen til ugifte, der er undtaget fra 225-timersreg- len, jf. § 13 f, stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik i alle måneder, selv om personerne har en fritagelsesmarkering i det fælles datagrundlag (DFDG) af typen ”Undtaget 225-timersreglen på grund af nedsat arbejdsevne”.

Kommunerne blev bedt om at udfylde et regneark med oplysninger, og de blev gjort opmærksom på, at hvis de ikke nåede at få indsendt oplysningerne inden årets udgang, ville fejlene blive noteret i de pågældende kommuners årsregnskaber.    

Så meget har din kommune ulovligt tilbageholdt:

Tabellen læses som følger: Hvis indberetningerne til borger.dk har været korrekte, viser den første kolonne antallet af borgere, der som ugifte aktivitetsparate ikke burde have været trukket i deres kontanthjælp. Den anden kolonne viser antallet af borgere, som kommunen har markeret korrekt: De skulle efter bestemmelsen i aktivlovens § 13,stk. 9 have været markeret, så de ikke blev trukket. Den tredje kolonne viser antallet af ugifte aktivitetsparate, der fejlagtigt er blevet trukket i kontanthjælp efter 225-timers-reglen.  Den gennemsnitlige fejlprocent ligger på 89. Med andre ord og i runde tal er 9 ud af 10 blevet snydt. Men ikke nok med det. Da kommunerne udtrykkelig blev gjort opmærksom på det, gjorde de.... ingenting. I hvert fald i et år. Tre kommuner er helt undtaget. Det er Halsnæs, Struer og Århus Ved ved ikke, om kommunerne er begyndt at betale tilbage. Vi ved heller ikke fra hvornår hver enkelt person skal have beregnet det ulovlige træk i 225-timers-hjælpen. Bestemmelsen inklusive undtagelsen blev indført med virkning fra 1. april 2016. Dvs. 5 år + måneder i 2022. Her er det dog afgørende, at datoen der skal trækkes fra vedrører den dag, hvor vedkommende blev erklæret aktivitetsparat eller lignende.  Maksimumbeløbet må ligge omkring 36.000 kroner. Skilt med titlen Jobcenter

Se tabellen:

 
KOMMUNE Ugifte, der ikke burde være trukket Personer, der ikke blev trukket Antal fejlagtigt trukne Fejlprocent
København 3311 40 3271 98,79
Frederiksberg 750 68 682 90,93
Ballerup 254 9 245 96,46
Brøndby 469 40 429 91,47
Dragør 34 17 17 50,00
Gentofte 220 15 205 93,18
Gladsaxe 570 106 464 81,40
Glostrup 170 45 125 73,53
Herlev 139 38 101 72,66
Albertslund 292 49 243 83,22
Hvidovre 308 77 231 75,00
Høje Taastrup 419 26 393 93,79
Lyngby-Taarbæk 169 25 144 85,21
Rødovre 522 51 471 90,23
Ishøj 322 30 292 90,68
Tårnby 258 88 170 65,89
Vallensbæk 82 9 73 89,02
Furesø 191 26 165 86,39
Allerød 25 11 14 56,00
Fredensborg 191 16 175 91,62
Helsingør 468 50 418 89,32
Hillerød 245 26 219 89,39
Hørsholm 64 10 54 84,38
Rudersdal 155 13 142 91,61
Egedal 97 27 70 72,16
Frederikssund 196 40 156 79,59
Greve 222 41 181 81,53
Køge 430 42 388 90,23
Roskilde 497 48 449 90,34
Solrød 35 4 31 88,57
Gribskov 215 52 163 75,81
Odsherred 288 16 272 94,44
Holbæk 532 35 497 93,42
Faxe 306 37 269 87,91
Kalundborg 465 23 442 95,05
Ringsted 373 58 315 84,45
Slagelse 950 72 878 92,42
Stevns 130 17 113 86,92
Sorø 271 39 232 85,61
Lejre 52 7 45 86,54
Lolland 878 137 741 84,40
Næstved 1065 133 932 87,51
Guldborgsund 506 23 483 95,45
Vordingborg 370 36 334 90,27
Bornholm 151 21 130 86,09
Middelfart 150 29 121 80,67
Assens 293 31 262 89,42
Faaborg-Midtfyn 249 7 242 97,19
Kerteminde 116 33 83 71,55
Nyborg B emærk under 3 indsat 173 2 171 98,84
Odense 2027 40 1987 98,03
Svendborg 463 28 435 93,95
Nordfyn 150 9 141 94,00
Langeland 132 31 101 76,52
Ærø 47 6 41 87,23
Haderslev 313 18 295 94,25
Billund 64 22 42 65,63
Sønderborg 374 21 353 94,39
Tønder 216 46 170 78,70
Esbjerg 807 48 759 94,05
Fanø 9 3 6 66,67
Varde 168 9 159 94,64
Vejen 134 5 129 96,27
Aabenraa 411 46 365 88,81
Fredericia 426 22 404 94,84
Horsens 304 26 278 91,45
Kolding 556 21 535 96,22
Vejle 430 23 407 94,65
Herning 379 0 379 100,00
Holstebro 234 31 203 86,75
Lemvig 49 4 45 91,84
Syddjurs 180 15 165 91,67
Norddjurs 208 29 179 86,06
Favrskov 67 19 48 71,64
Odder 66 7 59 89,39
Randers 238 5 233 97,90
Silkeborg 345 12 333 96,52
Samsø 17 0 17 100,00
Skanderborg 81 10 71 87,65
Ikast-Brande 209 10 199 95,22
Ringkøbing-Skjern 250 42 208 83,20
Hedensted 256 90 166 64,84
Morsø 63 4 59 93,65
Skive 211 39 172 81,52
Thisted 264 25 239 90,53
Viborg 574 39 535 93,21
Brønderslev 204 26 178 87,25
Frederikshavn 432 39 393 90,97
Vesthimmerland 293 15 278 94,88
Læsø 8 0 8 100,00
Rebild 114 6 108 94,74
Mariagerfjord 209 12 197 94,26
Jammerbugt 185 4 181 97,84
Aalborg 980 42 938 95,71
Hjørring 241 34 207 85,89

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.