Bent Jensens utrolige indlæg i Støjberg-sagen

Authors:

Abstract

Danish Rightwing professor attacks The Danish highest court's verdict. Without deeper knowledge to the law, former professor in Cold War studies Bent Jensen characterizes the court as islamic oriented. A former Danish minister, Inger Støjberg was condemned 60 days prison for illegally ordering families divided against Danish Law. His position is free phantasy, Mikael Hertig argues.

Udnævner Thomas Rørdam & Højesteret mfl. til islamisk orienterede mennesker.

 
Bent Jensen

Bent Jensen - Danish historian and writer at the Copenhagen Book Fair "BogForum 2014" - photo: Mogens Engelund

Bent Jensens højreorientering er sådan set et kendt fænomen. Han har været hyret ind, netop mest på grund af hans værdiorientering, som historiker til dels at grave forhold frem, der viste hen tll grusomheder i Sovjetunionen, "koldkrigsforskning". I dansk sammenhæng har hans urimelige kamp mod JørgenDragsdahl netop været fremhævet, og her blev han også dømt. Men på den anden side tjener det ham til ære, at han har medvirket til at påvise Leninperiodens progromer, koncentrationslejre og hårdhændethed. Ikke desto mindre viser han mere sin utrolige værdiorientering og mangel på metode på sin Facebook-profil.
                    "Inger Støjbergs urimelige straffedom:
DEN ARTIKEL I MENNESKERETSKONVENTIONEN, DER HENVISES TIL, DREJER SIG OM RET TIL PRIVAT- OG FAMILIELIV  (1)
Det fremgår af konventionen, at en dansk myndighed kan gøre indgreb i denne ret, hvis det sker for at "beskytte SÆDELIGHEDEN eller for at beskytte ANDRES RET OG FRIHED." (2)
Rigsretten mener altså, at normal og traditionel dansk opfattelse af sædelighed IKKE skal beskyttes, og at tvangsgifte småpigers ret og frihed heller IKKE skal beskyttes! (3)
Rigsrettens mange juridiske og politisk udvalgte dommere minus en må altså mene, at det er ISLAMISK OPFATTELSE af sædelighed og af tvangsgifte mindreårige pigers retsløshed, der skal beskyttes i Danmark." (4)
__________________________________

Noter

1 , 2 : Bestemmelsen i Menneskerettighedskonventionens artikel 8 giver plads til, at forskellige landes lokale regler og begreber skal respekteres i national ret. I Danmark er den seksuelle lavalder 15 år. Bedømmelsesgrundlaget, som forpligter enhver bedømmelse, ligger i modsætningsslutningerne til straffelovens §§ 222 og 223. Den første bestemmelse kriminaliserer ethvert aktuelt seksuelt forhold her i landet til en person under 15 år.Bestemmelsen skal forstås sådan, at hvis en person på over 15  (der også er den kriminelle lavalder)  til en anden under 15 er kriminel. Modsætningsvis går vi ud fra, at seksuelle relationer til personer over 15 er tilladt - mod de pågældendes samtykke. Den anden bestemmelse kriminaliserer ikke aldersforskellen, men det forhold, at vedkommende gerningsmand står i et myndighedsforhold til en person mellem 15 og 18 - det minder lidt om en skærpende omstændighed, men er næppe relevant her. De sager, der er tale om, vedrører personer på over 15. Derved respekterer dommen dansk retspraksis og dermed også gældende ret, som den praktiseres her i landet, jf EMRK 8. Bent Jensens "konstatering" er en eklatant fejltagelse, en gang juridisk digt og frihåndstegning
3:
Ud af dette udleder Bent Jensen så i sin kreativitet den fantasifulde modsætningsslutning,  at  Rigsretten ikke vil tage sig af normale danske sædelighedsbegreber. Som ovenfor anført er det lige præcis, hvad den har gjort. 4:
Dermed gør Bent Jensen, tidligere koldkrigsforsker boet således op, at  rigsretten nu er blevet islamistisk i sin seksualopfattelse. Den mand er engang blevet opfattet som en slags videnskabsmand.
Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00
Fregatten 4, 1 tv
DK 6400 Sønderborg Denmark
mh@aquut.com

Mikael Hertig 13.12. 2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1