Beskæftigelsesministeren og kontanthjælpsmodtagernes påståede feriesvindel

Authors:

Abstract

Beskæftigelsesministeriet, Jobcentrene og Styrelsen for Arbejdsmarked har i årevis forsømt deres pligt til at vejlede kontanthjælpsmodtagere om deres ret til betalt ferie, herunder også ferie i udlandet. Derimod spilder også socialdemokratiets regering tid på at pågribe kontanthjælpsmodtagere, når de vender hjem fra ferie i udlandet, fordi de derved har overtrådt nogle formelle regler. Havde jobcentre og system, herunder Udbetaling Danmark, sørget for at ferierettighederne fremgik af de månedlige udbetalingsmeddelelser, ville der ikke have været ret meget af den påståede svindel tilbage

Beskæftigelsesministeren og kontanthjælsmodtagernes påståede feriesvindel

     

af Mikael Hertig, juridisk- økonomisk konsulent for Jobcentrets Ofre

       
Mylder af mennesker ferie lufthavn

Mylder af mennesker på vej på ferie

Kontanthjælpsmodtagere har ret til fire ugers betalt ferie

. - men det er der ingen, der har fortalt dem

    Kontanthjælpsmodtagere har ret til fire ugers betalt ferie. Det står i Lov om Aktiv Socialpolitik, § 13. stk.11 (1). Hovedreglen er sådan set enkel. Den minder utrolig meget om ferieloven. Man skulle så tro, at jobcentrene holdt feriedagsregnskab og konstant sikrede sig, at kontanthjælpsmodtagerne fik adgang til at holde den ferie, de har ret til. Men det gør de ikke.   De får ingen konsekvent vejledning til den enkelte om  ferie.  Så de fleste kontanthjælpsmodtagere går rundt i uvidenhed om deres ret til at holde  betalt ferie, herunder også om deres ret til at holde betalt ferie  i udlandet. Hvis jobcentrene i samarbejde med Udbetaling Danmark og   Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering overholdt deres simple juridiske vejledningspligt, ville det hele se meget anderledes ud. For eksempel kunne feriedagsregnskabet bagudregnet altid fremgå af udbetalingsmeddelelserne fremgå, hvor mange feriedage med eller uden godtgørelse den enkelte havde ret til. Men da der jo er tale om en rettighed og ikke sanktioner og nedgøring, kører beskæftigelsesministeren  i samme skure samme triste linje som Troels Lund Poulsen: stigmatisér, stigmatisér, stigmatisér.  

Historien om de fæle socialbedragere

      Men STAR gør noget helt andet: Med politi, specialtropper,  bål og brand handler det om at afsløre de fæle socialbedragere, hvis eksistensgrundlag skal have endnu et gok i nøden. Nu er svindlerne ikke svindlere i normal forstand, men kontanthjælpsmodtagere, der skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. De svigter deres rådighedsforpligtelse, og disse forbrydere kan identificeres, når de helt ulovligt og uden tilladelse tager på ferie i udlandet. Med et gigantisk millionkrævende kontrolapparat kan man slå i en klo i dem, når de kommer hjem. Da der næsten ingen kontrol er med deres rådighedsforpligtelse i hverdagen, så kan de løbe risikoen og tage til Mallorca uden at blive opdaget. Men den superfarlige kriminalitet skal der efter regeringens  mening  stoppe, og folketingets flertal med arbejderbevægelsens tidligere pryd, socialdemokratiet er klar med krabasken . Det er så god en historie, at pressen skal bruges. Nultolerancen rejses der politisk kapital på. Hver gang. Derfor er der lavet it-lister, som kan identificere alle kontanthjælpsmodtagere med rådighedsforpligtelse. Der er etableret en specialstyrke, der kan pågribe svindlerne i landets lufthavne.  Og så er pressen blevet fyldigt informeret om den store nøjeregnende indsats, hvor politistyrker og specialister står klar til at pågribe bedragerne. Jobcentrets Ofre antager, at der samlet set er tale om en underskudsforretning.  

Hvor mange af misdæderne er bedragere?

På listerne, som politi og tæskeholdsspecialister står klar med i lufthavnene fremgår der intet om, hvorvidt vedkommende kunne have holdt ferien lovligt eller ej. For jobcentrene informerer ikke kontanthjælpsmodtagerne, og de skal selv orientere sig i detaljen om deres rettigheder, hvad de færreste er i stand til. Men Jobcentret har en vejledningspligt (2), det forsømmer at overholde. Havde Jobcentrene og kommunernes beskæftigelsesudvalg været mindre liderlig med at stigmatisere vore svage medborgere og i stedet sørge for, at de kunne holde en uge  fri sammen med deres familie som alle andre, ville der næppe have været noget problem.  En nøjere undersøgelse ville efter alle solemærker at dømme vise, at de misdædere, man slår ned på i lufthavnene, har feriedage til gode, som de ville have brugt, hvis Jobcentret havde opført sin vejledningspligt. Derfor spørger jeg Jobcentrets Ofre  Socialdemokratiets beskæftigelsesminister :

Hvad har du gjort for at sikre, at kontanthjælpsmodtagere er fyldestgørende vejledt med hensyn til deres ret til betalt ferie, herunder ferierejse til udlandet?

  Bestanden af kontanthjælpsmodtagere ligger efter Danmarks Statistik på omkring 106.000. Af Kristeligt Dagblads opgørelse 585 sager, hvilket  svarer til en halv procent.  Af den halve procent vil Jobcentrets Ofre antage, at 90 % ville have haft ret til at holde ferie, hvis de var blevet vejledt. Så er vi nede under en halv promille. Vil  beskæftigelsesministeren oplyse, hvor meget den samlede indsats, inklusive politi, specialenheder, it-udvikling etc. har kostet?  

Vil beskæftigelsesministeren oplyse, hvor mange af de pågrebne der ville have haft ret til ferie, hvis de havde været korrekt orienteret?

 

Fodres pressen med hånden?

Lille sød lysebrun mus fodres med hånden

Håndfodring

  Så er der vores presse. Med med søvngængeragtig rutine har samarbejdet mellem Hummelgaards STAR og den aktivistisk-højreorienterede Berlingske Tidende fejret nye triumfer.  Onsdag den 27. oktober kom denne gentagelse. Den blev straks fulgt op af det frommeste fromme, Kristeligt Dagblad. Ingen journalist har slået eftertanken til. Som skrivende robotter æder de af beskæftigelsesministeriets presserådgiveres hånd.  De er så een ting. Alligevel kan det undre en og anden, at ingen selvstændigt tænkende journalist har spurgt nogen eller sat sig ind i substansen.                    

Noter

1: "§ 13, stk.  11. En person, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 4 ugers ferie, hvor personen kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, mens ferien afholdes. Personen er ikke omfattet af reglerne i stk. 1-6, mens ferien afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 4 uger. En ferieperiode må højst vare 2 uger." 2: Om ikke andet gælder den almindelige vejledningspligt jf. Forvaltningslovens § 7, stk.1 : "§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde."

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1