3 historier fra sidste uge om tvangsfjernelser

Authors:

Abstract

 

Er det, jeg ikke forstår, partout forkert?

Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00
Fregatten 4, 1 tv
DK 6400 Sønderborg Denmark
mh@aquut.com

 

Syrienmødre, rugemødre og grønlændermødre

 
Barn og mor. Barnet ligger ned og kærtegner moderen, der ser kærligt på barnet. De ser på hinanden

Mor og barn

 
Er devisen: "Hvad jeg ikke forstår, det er forkert?"
 
Billede af kvinde i en gynge og en tom ved siden af

Er der en, der mangler?

 

 Tilknytning mellem mor og barn

Biologisk-hormalt Internationale og sikkert også nationale medicinske studier viser, at der er en stærk hormonalt betinget tilknytning mellem en mor og hendes nyfødte baby. Sådan set starter relationen formentlig allerede imellem foster og mor. Livet i livmoderen er en relation mellem to individer.   Psykologisk   Tilsvarende og helt parallelt hermed viser psykologiske studier også, at tilknytningen mellem mor og barn er af en speciel og særlig betydning.    

Nåe systemet synes, moderen er forkert

  Denne historie viser, at i Danmark er der en tilbøjelighed til at anse det for i orden - med eller uden mulige brud på menneskeretttigheder - at bryde mor-baby eller mor-barn-relationen hvis systemets fornemmelse af, at moderen er forkert, er stærk nok.  Ganske vist nævner Astrid Krag som regel de oplagte tilfælde: vold, spiritusmisbrug, incest etc. Men hun ved godt selv, at disse tilfælde ikke fylder ret meget i den danske familieadskillelsesstatistik. Risikoen for at påføre børnene skader, når relationsbåndene brutalt skæres over, indgår ikke med nogen videre vægt i den danske myndighedsadfærd - og heller ikke åbenbart i det politiske miljøs verdensbillede.. Så kunne man spørge: Er der nogle, der mener, at der slet ikke skal tvangsadskilles børn fra deres forældre for at beskytte dem? Næppe. Men det er de 80 % af tilfældene, der ikke er så oplagte, der bør fokuseres. på.   De tre kategorier her  handler om retten til et barn ,og fælles for dem er efter min vurdering, at børn bliver til dyr, vi ser på for sig uden de nødvendige relationer - først og fremmest mor-barn.        

Syrienmødre og deres børn

    I overgangen til oktober måned oplevede jeg tre forskellige vinkler - en variation over et tema. Alle handler de om at adskille  børn fra deres mødre, kald det bare tvangsadskillelser. Den sag, der mest fra fremme i medierne. Skal man stole på mit ekkokammer på Facebook, er der en overvejende stemning for at dømme mødrene først og bortdømme deres evner som beskyttere  for deres børn. Skal man således lade folkedomstolen - pøbelen - bestemme, er der ingen uskyldsformodning, ingen tilgivelse og ingen pardon i spørgsmålet om, hvorvidt de skal i spjældet eller ej. Næste del af føljetonen består i udsagnet om at "kriminelle" - heller ikke kvinder - er egnede til at være mødre. I årevis har disse mødre været det eneste værn, den eneste beskyttelse mod en brutal, forfærdelig omverden, en situation ingen af os magelige danskere nok har fantasi til at forestille os, Der har været et par fremragende udsendelser af Puk Damsgaard, men de folkelige flertal tænker ikke på argumenter om menneskerettigheder. Her styrer begreber som fremmedkrigere, Islamisme, forbrydere, der har vendt Danmark ryggen etc. Og selvfølgelig er det efter den opfattelse bedst at adskille børnene fra deres mødere. Her gælder der ingen humanisme, ingen Eva Ersbøll, ingen Knud Foldschack eller Eva Smith. Forråelsen af det danske samfund har forlængst medført,  at det meste af det demokratisk-humanistiske arvegods er undertrykt af en bedrevidende, brutal og fordømmende verdenstilgang. Desværre er denne forråede approach anført af ledende poliikere, og længe har også Socialdemokratiets spidser som  Astrid Krag og Mattias Tesfaye, begge tidligere medlemmer af SF's berømte.  børnebande, været forråelsens forkæmpere.  

Rugemors kontraktlige afleveringspligt

En aftale er en aftale. Hvis en et par ikke kan få børn, så bør man kunne betale sig fra at få en anden kvinde til at bære barnet, idet et passende befrugtet æg sættes op i den anden kvindes livmor. Der indgås en aftaleretligt forpligtende kontrakt, og livet i livmoderen tilhører ikke rugemor, men den, der har betalt for arrangementet. Det mente en eller anden kvinde, der optrådte i P1's morgenradio i den nu overståede uge. Hun gik kraftigt imod etisk råds tvivl og overvejelser på feltet. For hende, der ønskede sig et barn, båret af en anden kvinde, er der ingen forskel på at bestille en gardinmand til at sætte gardiner op eller at bestille en rugemor til at blive gravid og føde et barn. Money makes the world go round, som Abba synger.  

Grønlændermødre og rutinemæssige tvangsfjernelser

Der anbringes syv til ti gange så mange børn af herboende grønlændere som af herboende danskere her i landet. Hvorfor ved vi ikke, men min klare fornemmelse er, at de danske kommuners ansatte ikke har de fornødne evner til at sætte sig i grønlændernes sted. De ved intet om grønlandsk kultur og tankegang, de kender ikke sproget etc. Det kan man sige om så mange andre, men deres manglende kvalifikationer ses, når de ikke er sig sådanne begrænsninger bevidst. Det er jo i begrænsningen, mesteren viser sig: Johan Wolfgang Goethe skriver i en sonet: Platheden kan gribe os alle, når vi ikke erkender grænsen for vores viden. :        

"So ists mit aller Bildung auch beschaffen: Vergebens werden ungebundne Geister Nach der Vollendung reiner Höhe streben.

Wer Großes will, muß sich zusammenraffen; In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben."

Goethe   I stedet for at erkende, at der måske er noget, de ikke forstår,. er min normale erfaring den, at man i kommunen mener, at man er vant til at administrere fremmede.  Men de bliver målt efter danske middelklassenormer, og jo større afstand der er fra ph-lampen, arkitektstolene og populærlitteraturen i reolen , des mindre evner de at forstå. Det  er her selverkendelsen og -refleksionen kunne have sat ind. Men det gør den  alt for sjældent. Devisen bliver: alt hvad jeg ikke forstår er forkert.    

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1