Mener Astrid Krag det er underordnet, at massivt pres på gravide skader fostret?

Authors:

Abstract

 
Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00
Fregatten 4, 1 tv
DK 6400 Sønderborg Denmark
mh@aquut.com

Af Mikael Hertig

   
Mener Astrid Krag mener det er underordnet, at massivt stress på gravide skader fostret?  Det indtryk har jeg fået af nedenstående besvarelse. Det spiller faktisk en stor rolle for mig personligt, fordi jeg blandt grønlandske klienter har 2 spontane aborter og een for tidlig fødsel - alle i tilfælde, hvor den gravide har været udsat for massivt kommunalt pres på den gravide. 
   
Portræt af Astrid Krag

Astrid Krag

Iinternational viden afspejler dette forhold. Stress under graviditet bør altid undgås. Som vi har organiseret os i Danmark indgår der ingen som helst afvejning med hensyn til at undgå at skade foster og moder. Budskabet er, at fostret lider ubodelig skade, når moderen presses. Og lige netop det svarer Astrid Krag så ikke på-     Gravid kvinde blå kjole holder på sin mavev Det spørgsmål jeg var med til at formulere, lød. Departementet påstod, det var uforståeligt, men da så den omformulerede variant kom, glemte det meget belejligt at tage begrundelsen med i forklaringen. Læs det nedenfor. International forskning viser, at stress under graviditeten i høj grad fører til spontane aborter og for tidlige fødsler. Her er en metaanalyse fra 2017 fra de amerikanske sundhedsmyndigheder.      
Billede af kvinde i en gynge og en tom ved siden af

Er der en, der mangler?

Som partsrepræsentant kender jeg disse tilfælde ret godt. Jeg kender tre tilfælde, som jeg vil gøre rede for anonymt i denne artikel. 1) En ung grønlandsk kvinde på 18  bliver gravid. Lægen underretter til kommunen, da lægen finder, hun er meget ung. Hun bliver indkaldt til en samtale i Familieafdelingen, hvor det bliver gjort soleklart for hende, at hun jo her inden tolvte svangerskabsuge selv kan vælge, om hun ønsker at få foretaget en provokeret abort. Det synes forvaltningen nemlig er en god idé, for hun kan være ret sikker på, at barnet vil blive tvangsfjernet hurtigt efter fødslen, hvis hun foretrækker at føde barnet. Jeg taler med hende, og hun meddeler kommunen, at hun vil føde barnet alligevel. Kort tid efter aborterer hun spontant.  Der er tale om en velbegavet grønlandsk kvinde, fri for vold stoffer og alkohol. Hun ønsker at gå i gymnasiet i Danmark i stedet for at blive i Grønland, fordi hun mener, undervisningen i Danmark er bedre end i Grønland. Efter Grønlands Statistiks oplysninger er gennemsnitsalderen for førstegangsfødende med basis i en grønlandsk bygd omkring 22, i en grønlandsk by omkring 25, mens det for danske kvinder er 29 ½.  Med andre ord er en førstegangsfødselsalder på 19 for en grønlandsk kvinde  helt indenfor normalfordelingen, hvad det ikke er i Danmark. 2) En mor til seks børn, hvor familien er på kontanthjælp i Danmark oplever, at mandens kontanthjælp sanktioneres, fordi hans gigtlidelse forhindrede ham i at kunne ringe til jobcentret inden klokken 9. Selv om Jobcentret kendte til sygdommen, så medførte det, at familien ikke havde penge til sig selv og børnene. Kvinden fortalte hun var gravid. Hun blev irettesat, fordi det var "uforsvarligt" . Sanktioneringen var ulovlig, men klagesagsbehandlingen indebærer, at de står uden forsørgelse og må hutle sig igennem. Hun aborterer. 3) En grønlandsk kvinde, der for fem år siden helt holdt op med at drikke, ønskede sig et barn nummer to. Familieafdelingen havde kig på hende og en gammel Forældrekompetenceundersøgelse og satte hende under pres, da hendes graviditet gik op for kommunen. Hun blev under graviditeten sat under en sand belejringstilstand, inklusive en ny fku, der var bestilt, men gennemført fuldstændig i strid med det internationale psykologforbund APAs regler.  Hun fødte et barn 2 måneder for tidligt.  Hele sagsbehandlingen opfatter jeg som skandaløs. Barnet er nu tvangsadopteret.    
Spørgsmålet
"Vil ministeren sætte en stopper for, at en gravid mor risikerer at blive indkaldt til møder i kommunen, hvor hun rådes til abort under henvisning til, at hvis alligevel vælger at gennemføre graviditeten, vil hun efter al sandsynlighed få barnet fjernet ( eller efter børnene først ) eller adopteret alligevel? Begrundelsen faldt væk i  svaret: International forskning viser, at det at udsætte en gravid for massivt stress skader fostret. Spontane aborter, for tidlige fødsler og medfødte lidelser, herunder hjerneskader er således overrespræsenteret."  (1)

Svaret lød:

  Rådgivning og vejledning om familieplanlægning er et særdeles følsomt område. Det kan derfor være en meget vanskelig balance (1) at give saglig og neutral vejledning om de mulige konsekvenser, der kan være af en kvindes private overvejelser og valg og herunder drøftelse af kvindens eller familiens situation og muligheder for at sikre et kommende barns trivsel og udvikling. Det kan dog f.eks. være nødvendi gt med sådan dialog og rådgivning, hvis forældrene har et alvorligt alkohol- eller stofmisbrug, (2) eller hvor forældrenes situation er af en sådan karakter, at kvinden eller familien ikke har tilstrækkeligt overskud til at tage vare på sig selv og barnet. (3) Det kan være rådgivning til forældre, der i forvejen har et barn, der er anbragt uden for hjemmet, eller hvor der på anden måde er en vis formodning om, at det kommende barn ikke vil få tilstrækkelig omsorg. Formålet med en sådan samtale er at forebygge risikoen for, at en kvinde får et barn, hvis sundhed eller udvikling vil være i alvorlig risiko for at lide alvorlig skade, og som derfor kan være i fare for at blive anbragt uden for hjemmet. (4) I sådanne tilfælde er det min klare holdning, at det kan være nødvendigt - også af hensyn til kvinden - at man har en sådan samtale, hvor kvinden oplyses om eventuelle overvejelser om anbringelse af barnet, hvis det vurderes at være til barnets bedste.  (5) Som med andre svære samtaler, som socialrådgiverne tager med familier eller kvinder, er det vigtigt for mig, at socialrådgiveren tilrettelægger samtalen og rådgivningen bedst muligt og på en måde, så kvinden ikke føler sig presset til at træffe en bestemt beslutning, men at samtalen sker i ligeværdig dialog. (6) Det er  samtidig helt afgørende, at kvinden oplyses om sine rettigheder (7) og muligheder og herunder, at en eventuel beslutning om abort altid er kvindens eget valg. En god tilrettelæggelse af en sådan samtale kan f.eks. indebære, at kvinden opfordres til at tage en pårørende eller en anden person, hun har tillid til, med til samtalen, eller at der foretages en opsummering af samtalen, så kvinden og rådgiveren efterfølgende har samme forståelse af samtalens indhold. Endelig er det vigtigt, at kvinden i samtalen oplyses om de muligheder, der findes for at få støtte efter serviceloven både under graviditeten og efter fødslen, hvis hun ønsker at gennemføre en graviditet. Tilrettelæggelsen af og rammerne for sådanne samtaler er mere udførligt beskrevet i ministeriets vejledning til de kommunale sagsbehandlere, ’Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier’, vejledning nr. 9142 af 26. februar 2019. Jeg kan derfor i øvrigt henvise til denne vejledning.   Med venlig hilsen     Astrid Krag       ' -
 

Noter:

1: Begrundelsen faldt desværre væk. Så derfor slap Astrid Krag i første omgang for at kunne svare på det. Men hele pointen i spørgsmålet ligger i, at det stress, gravide udsættes for,  Måske er det derfor, at den videnskabeligt beviste skadelige effekt af at sende den gravide under pres slet ikke er med i besvarelsen.  Ikke desto mindre er det lige præcis, hvad der trods alt bliver spurgt om. Læs artiklen fuldt igennem, læs svaret og find bare en antydning af, om der bliver svaret på det spørgsmål og ikke på alt muligt andet. Det bliver til noget med en "vanskelig balance", men hvor det modstående hensyn: hensynet til den vordende moder og fostret i hendes mave fortyndes til noget med hensyntagen etc. 2:  Ministeren kan ikke tale om dette emne her uden at komme ind på stof- og spiritusmisbrug.  Linket henviser til Danmarks Statistiks behandling af området. Det fylder utroligt lidt i den samlede statistik. Jeg har kendskab til sager, der kan tænkes at indgå i statistikken, men hvor misbruget ligger år tilbage. Jeg vil opfordre ministeren til at skrive "nyligt eller aktiuelt" hver gang, så svinder emnet til stort set ingenting. Misbrug under graviditet er no go her i landet. 3: "ikke tilstrækkeligt overskud", Astrid Krag! Skal det måles i løbende meter. Gælder det gravide, der går til eksamen? Handler det om penge? Under alle omstændigheder er det en underlig anledning til at komme ind på det mere eller mindre usaglige skøn, forvaltningen anlægger for at kunne presse gravide kvinder med skader på fostret som en oplagt risiko. 4: "Barnet kan være i alvorlig fare for at blive anbragt udenfor hjemmet".  Her har vi det nærmeste retfærdiggørelsen af samtalen. Men hvad indgår ikke? For det første naturligvis begrundelsen, som jo antydningsvis fremgår af de andre bemærkninger. Men igen:  samtalens direkte skadevirkning nævnes ikke. 5) Se ovenfor under 4. Hele tiden nævnes barnets bedste som alibi for at skade et foster.   6) Her kommer Astrid Krag ind på den ligeværdige og skånsomme måde, sådan en samtale forudsættes at udfolde sig under. Selve trusselskarakteren af indholdet af den besked, der gives, indgår ikke.  Lige netop her kommer den efterhånden for mig ufattelige mangel på selvrefleksion og selvkritisk sans frem, som måske bedre end noget andet afspejler hele situationen. Her er der ingen Foucault, Weber eller Arendt. Her opfatter sagsbehandleren sig som den gravides fortrolige bedste ven. Forvaltningen er ifølge denne fremstilling altid borgerens bedste ven. Situationen taget i betragtning er det imponerende, at det overhovedet kan lade sig gøre. Kvinden forsøges presset til abort! Alt andet er snak.   7) Så kommer vi til vejledningpligten, hvor det er vigtigt, at kvinden orienteres om sine rettigheder, herunder at få yderligere "hjælp" og "støtte" fra det magtapparat, der truer kvinden i en svær situation. I strid med vejledningen er de tilfælde, jeg kender til, altid uden bisidder. Her er stikprøven lille. Men det må kunne afdækkes.  Møderne, jeg kender, blev afholdt uden forudgående  forvarsel. Opfordringen falder som lyn fra den klare himmel. Jo meningen er at presse kvinden, udnytte magtforholdet. Alt andet ligner for mig løgn og forbandet digt. (Hjalmar Gullberg)    

Den pågældende  vejledning indeholder nedenstående.

"Formålet med samtalerne før indgrebet er at give kvinden den nødvendige støtte til selv at træffe beslutning, om hun ønsker abort eller at gennemføre svangerskabet. Støttesamtalen må hverken presse kvinden i retning af at gennemføre eller afbryde svangerskabet. Støttesamtalen efter et indgreb har til formål at give kvinden støtte til at komme igennem eventuelle psykiske gener som følge af aborten. P.t. er der desuden mulighed for at modtage støttesamtaler i regi af Mødrehjælpen."   Når al indpakningen er væk, så må man spørge sig selv, hvad der er tilbage? For mig står de tilfælde, hvor fostret allerede er truet af vold, sprut eller stoffer under graviditeten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1