Astrid: Er det lige meget, om IQ-tests er valide eller ej?

Authors:

Abstract

  Astrid Krag nægter at undersøge mulige alvorlige fejl i intelligenstests i forbindelse med tvangsfjernelser.
Portræt af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017

Af Mikael Hertig Partsrepræsentant for grønlændere i Danmark

    Jeg sendte 18. juli et spørgsmål til Astrid Krag. Jeg spurgte, om hun ville undersøge, hvor ofte grønlænderes intelligens testes af danske psykologer  på basis af et dansk WAIS IV - test. Grunden til spørgsmålet er, at test altid skal matche testpersonens modersmål. Psykologen skal have et særdeles dybt kendskab til vedkommendes kulturbaggrund og sprog. I de konkrete tilfælde, jeg sidder med i hånden, er ingen af betingelserne opfyldt. Jeg skrev således:

Kære Astrid Krag!

Emnet er forældrekompetenceundersøgelse (FKU), gennemført af danske psykologer på personer, der ikke har dansk som modersmål. Processen op til en tvangsfjernelse skal indledes med en forældrekompetenceundersøgelse. Den leveres af en autoriseret psykolog, og i forbindelse med den foretages der forskellige målinger af forestillingsevne, empati (mentalisering) og intelligens. Hver testtype skal være udviklet, så den matcher testpersonens grønlandske modersmål og kulturbaggrund.  Det er de bare ikke. Samtidig skal psykologen selv have et dybt og langvarigt forhold til testpersonens modersmål. Men de er altid pæredanske.

Konsekvensen af disse fejl bliver, at forældrene opfattes som sinker, fordi hverken deres sproglige nuancekendskab eller kulturbaggrund matcher det danske testmateriale eller psykologens danske tankegang. Der er ofte tale om rene og skinbarlige justitsmord.

Psykologerne skal forkaste at gennemføre sådanne tests, men gør de mig bekendt aldrig eller sjældent. De tjener jo deres honorar på at lave dem alligevel.

Jeg opfordrer dig herved til at undersøge, hvor mange gange rent dansk-sprogede autoriserede psykologer har afleveret forældrekompetenceundersøgelser med indbyggede tests på grønlændere gennem de seneste fem år, og hvilke psykometriske tests, der har været anvendt.

Jeg vil samtidig bede dig undersøge, hvor ofte kognitiv defekt ( = lav intelligens ) indgår i begrundelsen i bedømmelsen af testpersonens forældreevne, herunder indstilling til tvangsfjernelse og adoption. Du kunne jo selv prøve at blive testet på grønlandsk psykolog, der målte din intelligens - udelukkende i et interview, hvor der kun måtte tales grønlandsk?

Reference: ITC og IAPP’s seneste guidelines kan læses her:  https://www.intestcom.org/files/guideline_test_adaptation_2ed.pdf

Dette brev er åbent og vil blive offentliggjort..

Venlig hilsen

Mikael Hertig

 
Astrid Krag sidder ved sit skrivebors

Social- og Indenrigsminister, Astrid Krag, mandag den 1. juli 2019.

Ministerens (departementets) svar

Jeg fik nedenstående svar tilbage fra hendes departement. Da der er muligvis er tale om rene justitsmord, ikke bare overfor grønlændere, men overfor ikke-dansk-talende, der opholder sig i Danmark, er jeg overrasket over, at hun ikke vil lade forholdene undersøge. Jeg har ikke udtrykt nogen holdning, som embedsmanden antyder. Jeg har bedt nogle vigtige faktuelle forhold belyst. Man må konkludere, at det er minister Astrid Krag ret underordnet, i hvilket omfang der finder justitsmord sted i forbindelse med anbringelsessager på basis af undersøgelsesresultater, der tages for gode varer, men som burde have været forkastet.  
Astrid Krag sidder ved sit skrivebors

Social- og Indenrigsminister, Astrid Krag, mandag den 1. juli 2019.

 

Departementets svar:

Kære Mikael Hertig Tak for din henvendelse af 18. juli 2020 til social- og indenrigsminister, Astrid Krag, hvori du giver udtryk for din holdning vedrørende psykologisk testning af grønlændere i forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser. Ministeren modtager mange henvendelser og har desværre ikke mulighed for at kommentere hver enkelt henvendelse. Hun har derfor bedt kontoret for Udsatte Børn om at svare dig. Social- og indenrigsministeren er optaget af at få styrket anbringelsesområdet til gavn for de børn og unge, der har brug for hjælp, så udsatte børn og unge får en stabil og tryg opvækst. De henvendelser, ministeren og ministeriet modtager, er vigtige for arbejdet med at udvikle området for udsatte børn og unge, og herunder også at der sker en god og relevant afdækning af barnets og familiens ressourcer såvel som problemer. Det er en vigtig debat, og du skal derfor have tak for dit bidrag til, hvordan vi kan styrke indsatsen for udsatte børn og unge. Jeg kan desuden oplyse, at ministeriet har oprettet en selvstændig postkasse til inputs og idéer til udvikling af anbringelsesområdet. Så hvis du har yderligere forslag til arbejdet, så skriv endelig til barnetslov@sim.dk. Vi takker for, at du tog dig tid til at skrive. Med venlig hilsen NN Kontor for Udsatte Børn

  1 comment for “Astrid: Er det lige meget, om IQ-tests er valide eller ej?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1