Ankestyrelsen under politisk kontrol?

Authors:

Abstract

 

Hvem er Ankestyrelsen?

Portræt af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017

Af Mikael Hertig, hvid kommentator, cand, scient, pol.

En "Styrelse" er en administrativ instans under et ministerium - hvad er Ankestyrelsen?

   
Skilt, Ankestyrelen

.

  Hvorfor hedder det "Ankestyrelsen"? I mine lærebøger om offentlig forvaltning skelner man mellem "Råd", det vil sige et rådgivende politisk organ og et "Nævn", det vil sige et uafhængigt, domstolslignende legalitetskontrollerende organ. Tænk fx. på forbrugerklagenævnet. Ordet "Styrelse" betegner normalt et udførende organ under et ministeriums ressort.   Der findes ikke nogen lov, der hedder "Ankestyrelsesloven". Lovhjemlerne om Ankestyrelsens virke og arbejde findes i forskellige love, alt efter, hvilket område der er tale om. Ankestyrelsen er på den måde et mangehovedet uhyre. Hvert område sorterer direkte under et ministerium eller en styrelse under et ministerium. Man kunne også spørge: Hvor kommer pengene til Ankestyrelsen fra? Jo, de kommer fra de forskellige ministerområder på finansloven. Når der skal følges op på sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen, behandler Rigsrevisionen AST som en styrelse under Social- og Indenrigsministeren (pt. Astrid Krag). I sin yderste konsekvens rejser det naturligvis spørgsmålet om, hvorvidt Ankestyrelsen udfører sit arbejde under Astrid Krags instruktionsbeføjelse, eller om der er tale om et uafhængigt organ, der udøver legalitetskontrol. (Træffer afgørelser i klagesager om den lovligheden af fx. kommunale afgørelser) . Dybt inde i centraladministrationen finder vi  et "Dialogforum". Den er ikke noget institutionaliseret forsamling , men kan tænkes at være et af de mest magtfulde organer overhovedet i offentlig forvaltning. Og hvad er der så at sige til det?  Er det ikke helt i orden, at forskellige interessenter taler sammen om fx. principafgørelser: Hvis nu såkaldte "principafgørelser" kommer på tværs af kommunernes ønsker, er det så ikke rart at få dem stoppet? KL og Social- og Indenrigsministeriet er blevet enige om, at før Ankestyrelsen udsender principafgørelser, så skal kommunerne kunne udtale sig om ønskeligheden af dem. Det ligger i Kommuneaftalen mellem KL og regeringen.

Ankesystemet Der har vist sig en problemstilling på social- og ældreområdet, hvor rækkevidden af enkelte  principmeddelelser fra Ankestyrelsen har vist sig vanskelige at omsætte i praksis. Regeringen og KL anerkender begge problemstillingen. Parterne er enige om, at der fremadrettet  med respekt for Ankestyrelsens uafhængighed skal være fokus på dialog med kommunerne, herunder om temaer for sager til principiel behandling. Der er enighed om at etablere et permanent underudvalg i Ankestyrelsens Dialogforum, som skal sikre øget fokus på drøftelse af indhold og rækkevidden af principmeddelelser, som kan have stor betydning for kommunerne.  (Fra Regeringens Aftalen om Kommunernes Økonomi 2021, side 13f)

Kunne du forestille dig, at en uafhængig domstol, der før den fremsagde en dom der kendte en kommunes afgørelse ulovlig, lige skulle konsultere kommunen først for at spørge, om den kunne lide den? Dommeren spørger den mulige taber i sagen, om vedkommende kan lide, hvis afgørelsen ser sådan og hvordan ud, og hvordan den nu passer bedst.?   Det er lige præcis, hvad man gør i dette dialogforum. Det kan handle om tvangsfjernelser af børn. Det kan handle om sanktioner overfor en borger. Den ene part, ne

  2 comments for “Ankestyrelsen under politisk kontrol?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1