Åbent brev: Undersøg psykologers tests af grønlændere i Danmark, Astrid Krag

Authors:

Abstract

 

Åbent brev til Astrid Krag: Undersøg psykologers test af grønlændere i Danmark

Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig, maj 2017 GPL LICENS CC0

Af Mikael Hertig Partsrepræsentant for grønlændere i Danmark

     
Astrid Krag sidder ved sit skrivebors

Social- og Indenrigsminister, Astrid Krag, mandag den 1. juli 2019.

 

Åbent brev til Astrid Krag

Om danske psykologers test af grønlændere forud for tvangsfjernelse

* Mikael Hertig er cand. scient. pol., folkepensionist. Han forsker i retssociologi og arbejder som frivillig partsrepræsentant for grønlændere i Danmark.

Billede af sovende baby

Barn. Billedet er et modelbillede, fra Aabenraa
Kommune

Kære Astrid Krag!

Emnet er forældrekompetenceundersøgelse (FKU), gennemført af danske psykologer på personer, der ikke har dansk som modersmål. Processen op til en tvangsfjernelse skal indledes med en forældrekompetenceundersøgelse. Den leveres af en autoriseret psykolog, og i forbindelse med den foretages der forskellige målinger af forestillingsevne, empati (mentalisering) og intelligens. Hver testtype skal være udviklet, så den matcher testpersonens grønlandske modersmål og kulturbaggrund.  Det er de bare ikke. Samtidig skal psykologen selv have et dybt og langvarigt forhold til testpersonens modersmål. Men de er altid pæredanske.  

Konsekvensen af disse fejl bliver, at forældrene opfattes som sinker, fordi hverken deres sproglige nuancekendskab eller kulturbaggrund matcher det danske testmateriale eller psykologens danske tankegang. Der er ofte tale om rene og skinbarlige justitsmord.

Psykologerne skal forkaste at gennemføre sådanne tests, men gør de mig bekendt aldrig eller sjældent. De tjener jo deres honorar på at lave dem alligevel.

Jeg opfordrer dig herved til at undersøge, hvor mange gange rent dansk-sprogede autoriserede psykologer har afleveret forældrekompetenceundersøgelser med indbyggede tests på grønlændere gennem de seneste fem år, og hvilke psykometriske tests, der har været anvendt.

Jeg vil samtidig bede dig undersøge, hvor ofte kognitiv defekt ( = lav intelligens ) indgår i begrundelsen i bedømmelsen af testpersonens forældreevne, herunder indstilling til tvangsfjernelse og adoption. Du kunne jo selv prøve at blive testet på grønlandsk psykolog, der målte din intelligens - udelukkende i et interview, hvor der kun måtte tales grønlandsk?
Billede af kvinde i en gynge og en tom ved siden af

Er der en, der mangler?

 

Reference: ITC og IAPP’s seneste guidelines kan læses her:  https://www.intestcom.org/files/guideline_test_adaptation_2ed.pdf

Dette brev er åbent og vil blive offentliggjort..  

Venlig hilsen

Mikael Hertig

Jyllands-Posten fandt ikke plads til optagelse af dette åbne brev.

  1 comment for “Åbent brev: Undersøg psykologers tests af grønlændere i Danmark, Astrid Krag

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1