Advokat efterlyser grundigere domstolsbehandling i tvangsfjernelsessager

Authors:

Abstract

 

GRUNDIG SAGSBEHANDLING, TAK

Portræt af Hanne Ziebe

Hanne Ziebe, advokat (H)

Hanne Ziebe er advokat med speciale i anbringelsessager

 

Den retlige prøvelse af anbringelsessager

"Hvor man i Danmark bruger 42 minutter i gennemsnit, og det er for lidt. I UK og Norge afsættes der adskillige retsdage. "

Den ulige kamp om grundig prøvelse

Som advokat for forældre i anbringelsessager oplever jeg dagligt den ulige kamp det er at få en fuld og grundig prøvelse i denne type sager.
Jeg har prøvet at tage tid på, hvor lang tid det tager at gennemføre et retsmøde om anbringelse af et barn uden for hjemmet - det tager ca. 42 minutter, retterne sætter dog normalt 1,5 time af.
Jeg har studeret en del sager fra Norge og UK, hvor der afsættes adskillige retsdage til sagen og hvor der sker en både en formel og en materiel prøvelse.
Det kan være svært at kalde det et retssamfund, hvis man har det udgangspunkt, at landets borgere lyver, hvis de ikke siger det samme som myndighederne - og samtidigt nægter borgerne at indkalde vidner eller på anden måde føre bevis for deres påstand.
Juridisk fair behandling kræver
I en tvangsanbringelsessag, der foregår i et retssamfund, bør:
  • familierne have adgang til alle sagsakter, inden sagen bliver berammet, og sagen skal berammes med begge parter.
  • familien skal have ret til medvælge de sagkyndige der skal udtale sig om en tvangsanbringelses-sag.
  • familierne skal have ret til at fremlægge sagsakter til brug for sagen på lige vilkår med myndigheden, således at dokumenter fra begge parter anses som "ensidigt indhentede erklæringer.
  • familierne skal have ret til at indkalde vidner - og til at afhøre og kontraafhøre disse fuldt ud.
  • familierne skal have ret til sagkyndig bistand i samme omfang som myndigheden.
  • ankestyrelse og domstole skal foretage en fuld prøvelse og ikke kun en retlig prøvelse. Familierne skal have ret til at anke sagerne til Landsretten.
  • en prøvelse af en tvangsfjernelsessag på under en time, skal begrundes i afgørelsen.
  • og så skal der luges ud i dommeres forhåndsformodninger om, at borgeres udsagn er usande, med mindre de støttes af myndighederne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1