Kommunalt misbrug af “tiltale frafaldet af mangel på bevis”

Authors:

Abstract

"Kommunalt misbrug af tiltalefrafald

Når politi eller anklagemyndighed frafalder en tiltale, så er tavlen ryddet, personen fri. Bagtalelse og sladder må høre op med det samme.  Men sådan oplever jeg ikke, kommunal praksis er. For mig ser det i flere sager ud, som om kommunen hæfter sig ved, at tiltalen kun er "frafaldet af mangel på bevis".  Den bilder sig ind, at når politiet ikke vælger den anden bestemmelse i retsplejeloven, "åbenbart grundløs", så må det nok skyldes, at der alligevel er hold i sigtelsen eller i det mindste noget af den. Det er en retsvildfarelse, en fejlfortolkning af retsplejeloven. Hver gang, det sker, lægges der op til et administrativt justitsmord, der rammer børn og forældre. Derfor vil jeg gerne samle eksempler ind. Se nederst.  

Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig, maj 2017 GPL LICENS CC0

Af Mikael Hertig Partsrepræsentant for grønlændere i DK cand. scient.pol.

Flere æbler røde med lidt deformitet

Æble med dug på terrasse.
GNU licens CC0. Kan downloades og bruges til ikke-kommercielt brug. Foto: Mikael Hertig 2019

Tiltale frafaldet af mangel på bevis: Kommunerne har ikke ret til at slutte modsætningsvis

Jeg har i mit frivillige arbejde som partsrepræsentant i familiesager, enten som samvær eller om anbringelse, i hvert fald en håndfuld eksempler på, at sagsbehandlerne i kommunen handler, som om vedkommende er under fortsat mistanke for vold, overgreb eller misbrug. Det sker på trods af, at tiltalen er frafaldet.  Jeg har hørt det sagt, men ikke skrevet, at når tiltalen kun er frafaldet af mangel på bevis, så må det skyldes, at politiet sådan set fastholder mistanken, men ikke nødvendvis mener, det kan føre til domfældelse. Lidt i retning af, at når man lader skyldige gå fri i tvivlstilfælde, så er der nok alligevel noget om snakken. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem af helt voldsomme dimensioner, hvis det - som jeg formoder -  forholder sig således. Når tiltalen er frafaldet eller anmeldelsen er underkendt uden tiltalerejsning, er vedkommende altid fri som du og jeg. Alt andet er løgn og forbandet digt. Jeg har kontaktet den fra pressen så kendte kriminalinspektør Bent Isager-Nielsen for at få en udtalelse. Han understreger, at det ingen måde er politiets eller anklagemyndighedens ansvar, hvordan andre offentlige myndigheder håndterer tiltalefrafald. Når tiltalen er frafaldet, så er tavlen ryddet. Der er ikke mere at sige, uanset hvilken paragraf i retsplejeloven frafaldet henviser til. Der findes to måder: "Af mangel på bevis" og "Åbenbart grundløs". I familiesager bruger politiet i praksis altid "af mangel på bevis", fordi mistanken der blev rejst peger på en person, der har med sagen at gøre. Det her handler ikke om alibi og forvekslinger, og så er praksis at frafalde sigtelsen af mangel på bevis.  

Bent Isager-Nielsen, kriminalinspektør: "Tudetosset"

 

"Jeg har i mit arbejde ofte set, hvordan det bliver misforstået eller misbrugt, at politiet på et tidspunkt har rejst en sigtelse mod en person. En sigtelse rejses ofte for at give den mistænkte den retsstilling og de rettigheder, som retsplejeloven kræver det. Så mange af politiets sigtelser fører ikke til hverken tiltalerejsning eller domfældelse. Sigtelsen er så at sige en arbejdshypotese, og det at en person har været sigtet af politiet, siger ingenting om, at han er skyldig i noget som helst. Politiet kan også tage fejl. Og en anmeldelse mod en person kan være falsk eller have bund i misforståelser. Politiet og anklagemyndigheden vælger i langt de fleste tilfælde - når man slutter en sag uden at rejse tiltale ved retten - at slutte en sag på "bevisets stilling" og ikke som åbenbart grundløs. Men uanset hvorfor en sag sluttes af politiet, er der ikke mere at snakke om. Når sigtelsen frafaldes, er den mistænkte så god som ny. Det er helt forkert og tudetosset at sige, at der nok var noget om snakken, bare fordi der har været rejst en sigtelse på et tidspunkt".

Kom med eksempler

Har du i din sag været ude for, at kommunen, ankestyrelsen, byretten eller andre helt eller delvist bygger deres afgørelser på, at tiltale kun er frafaldet af mangel på bevis, er du velkommen til at skrive til: mh@ikiu.dk  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1