Kan Sundhedsstyrelsen tilsidesætte et enigt folketing? – Kronisk TræthedsSyndrom

Authors:

Abstract

 

Nærmer vi os et mistillidsvotum til Heunicke?

  Danmarks Radios P1 Morgen behandlede overbevisende den sag, der er på vej op i folketinget om Heunickes evne til at styre Sundhedsstyrelsen i sagen om funktionelle lidelser og Kronisk trætheds-syndrom. (ME)  
Per Fink foran skærm med underlige fine ord

Per Fink, "professor" i "funktionelle lidelser

Der har længe hersket en både politisk og sundhedsfaglig strid om "Funktionelle Lidelser". Ved "funtionelle lidelser forstås en samlebetegnelse for en del sygdomme, der er svære for systemet at udrede, diagnosticere eller behandle. I stedet laver man så en slags fup-diagnose. Sygdommene er først og fremmest kronisk trætheds syndrom (ME) Kommunerne har en voldsom interesse i, at patienter med en sygdom ikke erklæres afklaret stabilt syge. Så længe der er behandling med udsigt til delvis helbredelse, kan man holde borgeren på kontanthjælp, hvorved den sparer (i provinsen) ca. 100.000 kroner om året. Som nævnt i den artikel fra Videnskab.dk, som der henvises til, er "Funktionelle Lidelser" en skraldespandskategori. Det er en dansk opfindelse          

Folketinget vedtog i marts 2019 enstemmigt: (ingen imod, ingen undlod at stemme)

 
"Folketinget noterer sig: - At indsatsen for patienter med ME-træthedssyndrom/CFS (G93.3) er mangelfuld. Patienter oplever stigmatisering og får ikke relevant tilbud om udredning og behandling. - At den eksisterende behandling til ME-patienter langtfra er tilstrækkelig, og at der tages initiativ til oprettelse af specialiseret behandling af ME. Det bør ske i et tværfagligt setup med alle relevante specialer og bør organisatorisk forankres i somatikken. - At Sundhedsstyrelsen opdaterer alle relevante specialevejledninger på tværs af hele ME-sygdomsforløbet for at sikre, at ME/CFS (G93.3) er beskrevet i alle relevante vejledninger. - At Sundhedsstyrelsen anerkender og anbefaler brugen af WHO’s diagnoseklassifikationssystem ICD10 og ICD11, hvori diagnosen ME (G93.3, ICD10 og 8E49 i ICD11) indgår. - At Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen med den nye kodepraksis adskiller ME/CFS fra samlebetegnelsen »funktionelle lidelser«. - At der indhentes viden fra andre lande og igangsatte behandlinger af ME/CFS. "
  Kommunerne har en voldsom interesse i, at patienter med en sygdom ikke erklæres afklaret stabilt syge. Så længe der er behandling med udsigt til delvis helbredelse, kan man holde borgeren på kontanthjælp, hvorved den sparer (i provinsen) ca. 100.000 kroner om året. Som nævnt i den artikel fra Videnskab.dk, som der henvises til, er "Funktionelle Lidelser" en skraldespandskategori. Det er en dansk opfindelse. Primus motor i udviklingen af konceptet, som snarere må karakteriseres som et politisk projekt end som det, det påstår at være: en slags videnskabeligt funderet diagnose. Men med dette hekseri får de forskellige patienter med lidelser, der er svære at udrede og / eller håndtere, den samme kunstige "behandling" med kvaksalverlignende seancer af wellness og tilfældig massage.  Det er jo ikke i noget tilfælde patientens fejl, at den medicinske videnskab endnu ikke er kommet så langt, at den kan stille en præcis diagnose. Det centrale spørgsmål i forhold til beskæftigelseslovgivningen skulle have været, om vedkommendes lidelse er stabil, om der pt. er helbredelsesmulighed eller ej. Så længe der kan rejses tvivl om det, sparer kommunen penge. Med andre ord er der direkte modsat rettede interesser mellem kommunen og egentlig medicinsk viden: For hvis der ingen erhvervsevne er tilbage, og der ingen egentlige arbejdsmæssige helbredelsesmuligheder er,  så sparer kommunen penge, mens borgerens lidelser fortsætter med uformindsket styrke.    

Folketinget er tålmodigt, men nærmer vi os ikke et mistillidsvotum til Heunicke?

Det har folketinget vedtaget ikke at ville finde sig i. Hvorefter den magtfulde Sundhedsstyrelse straks sætter folketinget ud af kraft - med eller uden Heunickes velsignelse.   I denne sag modarbejder Sundhedsstyrelsen sin minister og folketinget. Som det fremgår, er ME i internationalt regi en anerkendt sygdom, og behandling og udredning foregår på et mere kvalificeret grundlag end her.
Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig, maj 2017 GPL LICENS CC0

 

Af Mikael Hertig

       

Professor  Per Klausen Fink er  inhabil

Manden bag konceptet er professor Per K Fink. Hvem har Sundhedsstyrelsen nu sat til at efterleve Folketingets vedtagelse fra marts 2019?  Per Fink, hvis interesser er den stil modsatte af folketingets. Mellem folketinget og Sundhedsstyrelsen sidder der en minister, M. Heunicke. Det er fuldstændig uacceptabelt, at han vælger usagligt at sidde folketingets præcise henstilling overhørig.  Vi har vænnet os til striber af langstrakte samråd. Men her er den så klar, at det slet ikke kan bortforklares med andet end den medicinske verdens indbildte overhøjhed over alt.      

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1