Stop Jagten på kontanthjælpsmodtagerne

Authors:

Abstract

klkl

mlm,

Ingen udsigt til beskæftigelse for “aktivitetsparate”

Kommunernes Landsforening og Dansk Arbejdsgiverforening opfordrede 8. maj i Politiken regeringen til at genoptage kalkunjagten på kontanthjælpsmodtagere.

Tanken bag Jobcentrenes konsekvente chikane mod de over 100.000 kontanthjælpsmodtagere er, at der er tale om snydetampe, der bare skal tage sig sammen. Tanken bag beskæftigelseslovgivningen er, at den typiske kontanthjælpmodtager skulle være en doven snydetamp, hvis problem kan løses ved, at hun eller han bare tager sig sammen.

De fleste kontanthjælpsmodtagere lever enten i eller på kanten til egentlig fattigdom, uanset hvordan man måler den.

Størstedelen af kontanthjælpsmodtagerne før coronakrisen var ”aktivitetsparate”, ”uddannelsesparate”. Reelt er der tale om mennesker, der selv under højkonjunkturen ingen mulighed havde for at kunne forsørge sig selv, sådan som Danmark var indrettet før krisen kom.

De mennesker, der i forvejen ikke bare er udenfor arbejdsmarkedet, men hvis arbejdskraft enten ingen på arbejdsmarkedet ikke efterspørger, eller som på grund af invaliderende sygdomme som omfattende gigt, alvorlige skader på bevægeapparatet, ulidelige smerter, uhelbredelig PTSD har andre problemer at slås med i hverdagen end at skulle sanktioneres for ikke at søge efter job, de alligevel ikke kan komme i nærheden af.

Coronakrisen har ikke forbedret deres udsigt til beskæftigelse, tværtimod. Der er ingen arbejdsgivere, offentlige eller private, der byder dem indenfor til et normalt lønnet arbejde, heller ikke indenfor normallønsområdet. Coronakrisen har haft én positiv konsekvens. Før den kom, blev disse mennesker jaget rundt til møder og praktikker uden mening, blev straffet på deres i forvejen meget lille offentlige ydelse. Kommunernes Landsforening og Dansk Arbejdsgiverforening, de mest magtfulde organisationer i landet, er enige om, at nu skal jagten og ydmygelserne af landets fattigste medborgere genoptages for fuld styrke. Der er en simpel grund til, at forslaget om at genoptage den stressende kalkunjagt på de fattige bør skrottes. Både DA og KL ved, det ingen effekt har på beskæftigelsen. Det er for længst påvist, at det havde det ikke før krisen kom. Nu er vi på vej ind i depression. Det får jo hverken KL eller DA til at ansætte de pågældende i almindelige 25.000 kr’s job i hobetal. Påstanden om, at det vil stimulere økonomien, er grebet ud af luften. At Jobcentrenes egne ledere ikke selv kan indse, at de ændrede vilkår gør aktiveringsindsatserne endnu mere kafkaske end før krisen, må overraske. Andre, der tænker på et mere civiliseret niveau, ville nok have stoppet op og prøvet at finde plads til lidt ekstra omtanke. Formanden for det Økonomiske Råd, Carl-Johan Dalgaard udtalte for længe siden, at det bedste, man kunne gøre for at stimulere beskæftigelsen ville være at give en midlertidig forhøjelse af ydelserne til de fattigste, dvs. kontanthjælpsmodtagere og uformuende folkepensionister. Jobcentrets Ofre fremlagde sin egen rapport: ”Dansk Økonomi Maj 2020”, hvor vi foreslog en pakke til 5 mia årligt: 1.000 kroner mere til kontanthjælpmodtagere om måneden permanent, og en ekstra tre måneders ydelse på 1.000 kr. yderligere i fx juni til august. Hvorfor: fordi midler til de fattigste umiddelbart omsættes i forbrug. Pengene kommer tilbage enten via skatter eller via det økonomiske kredsløb. Og importindholdet i den fattige økonomi er lavere end ved skattelettelser i den højere ende.     ------------------------------------------------------

KL og DA’s Fælles indlæg

    Debatindlæg fra KL og DA: Kickstart beskæftigelsesindsatsen

Af hensyn til ledige og de virksomheder, som bliver afgørende for at genrejse den danske økonomi på den anden side af krisen, er der brug for at få kickstartet beskæftigelsesindsatsen ved at ophæve suspensionen af indsatsen, lyder budskabet fra KL og DA i et fælles debatindlæg.

Af Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, og Jacob Holbraad, adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

Coronakrisen har slået rødder i dansk økonomi, og i løbet af to måneder er ledigheden steget med omkring 50.000. Desværre har vi nok ikke set toppen endnu.

Samtidig ser vi lykkeligvis også, at der er brancher og virksomheder, der har gang i hjulene, nogle endda endnu mere, end før krisen satte ind. Det betyder også, at der er virksomheder, som lige nu har brug for flere medarbejdere.

I den situation er der behov for en velfungerende beskæftigelsesindsats. En beskæftigelsesindsats, hvor der hurtigt tages fat i nye ledige, så de kan peges i retning af de jobåbninger, der faktisk er, og matches med de arbejdsgivere, der mangler folk. Og en beskæftigelsesindsats, der tager hånd om de ledige, der har lidt længere vej til arbejdsmarkedet og skal hjælpes fx via virksomhedspraktik og løntilskud. Med andre ord en beskæftigelsesindsats, der gør brug af hele den vifte af redskaber, vi har i værktøjskassen.

Lige nu er situationen imidlertid den, at dele af beskæftigelsesindsatsen er suspenderet på grund af coronakrisen. Det betyder dog ikke, at jobcentrene har ligget stille - der er holdt kontakt med både ledige og virksomheder og skabt gode match og konkrete nyansættelser. Men det betyder, at der er en række begrænsninger i, hvad jobcentrene kan og må.

Fx kan der ikke sættes gang i nye virksomhedsrettede indsatser om praktik og løntilskud, og de ledige er ikke forpligtet til at stå til rådighed og deltage i samtaler og indsatser.

Fælles appel

Den delvise suspendering af beskæftigelsesindsatsen er besluttet af regeringen som led i den nedlukning af samfundet, vi så i dagene omkring 11. marts, og formålet var at modvirke spredning af smitte. Det hensyn bakker vi i DA og KL naturligvis fortsat fuldt ud op om. Vi er dog samtidig af den klare overbevisning, at hensynet ikke nødvendiggør fortsat suspendering af beskæftigelsesindsatsen.

Vi ser fx, at det er muligt at holde kontakten med de ledige via telefon og digitale møder. Og vi kan sagtens se for os, at virksomheder, der er i gang, igen kan tage ledige ind i praktik og løntilskud og på den måde hjælpe dem tilbage til arbejdsmarkedet.

Derfor er vores fælles appel til beskæftigelsesministeren og regeringen: Kickstart beskæftigelsesindsatsen ved at ophæve suspensionen af indsatsen. Af hensyn til de nu alt for mange ledige i vores samfund og af hensyn til de virksomheder, som bliver afgørende for at genrejse den danske økonomi på den anden side af krisen.

Debatindlægget er bragt den 8. maj 2020 i Politiken

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2020/maj/debatindlaeg-kl-og-da-kickstart-beskaeftigelsesindsatsen/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1