Corona: 60-75-årige har kun lidt højere risiko end 30-59 årige

 

Det handler om risiko for at blive syg og syges risiko for at dø

Denne artikel bygger sin egen vurdering. Men jeg lider ikke af ekspertise. Jeg ser bare på tal. Der antydes to hovedkonklusioner:   1) Risikoen for at blive syg af corona rammer jævnt mellem 20-70-årige, dvs. alle i den arbejdsdygtige alder. Der sker en vis stigning aldersgruppen igennem. Navnlig for gruppen op til lidt over 90 ser det ud til, at risikoen for at blive syg er forholdsvis jævnt fordelt, dog med et hop for de over 80-årige. Men man skal helt op over de 90-årige, før den bider hårdt. 2) Dødeligheden vokser først og fremmest blandt de allerældste, + 90.  Det må ikke føre til bagatellisering, for det kan fint være raske og rørige mennesker, der rammes fatalt af coronaen.  
Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig, maj 2017 GPL LICENS CC0

Af Mikael Hertig Økonomisk-juridisk konsulent Jobcentrets Ofre

70-årige har ikke nogen særlig høj risiko for at blive syge af corona.

Der er mange gode grunde til at tvivle på de tal, der kastes rundt omkring smitte, udbredelse, risiko for at blive indlagt, ende i respirator og dødelig udgang.  
Andelsmittede

Andel smittede fordelt på aldersgrupper

De tyske erfaringer, som gengives her , viser nogle tendenser, som bryder med de fremstillinger, der har været fremstillet i den danske presse. Det hidtidige indtryk har været, at 1) Små børn ingen  risiko har 2) At børn i skolealderen (10-19) ingen særlig risiko har 3) At voksne i uddannelses- og arbejdsalderen har en vis risiko, men ikke særlig høj 4) At ældregruppen 60-80 har en  høj risiko 5) At 80-100-årige har en meget høj risiko. Fordelingen handler ikke om, hvem der dør af at blive smittet, men om, hvem der er i risiko for at blive smittet. Statistikken viser antallet af registrerede behandlingskrævende syge. Sygdomstilfælde, kan man kalde det. Sammenligner man med Boris Johnsons forløb, handler det om et tidspunkt, der kan gå fra han kom under behandling i Downing Street, eller til han blev indlagt. Rask --->Smittet ----> Syg med lette symptomer -->Behandlingskrævende ---> Intensiv ---> Død. Nedenfor: Worldometer viser med sin tabel på aldersgruppen ikke den relative fordeling, men risikoen for at dø, hvis man bliver syg / behandlingskrævende. Observationerne stammer fra New York
AGE
DEATH RATE confirmed cases DEATH RATE all cases
80+ years old
21.9%
14.8%
70-79 years old
8.0%
60-69 years old
3.6%
50-59 years old
1.3%
40-49 years old
0.4%
30-39 years old
0.2%
20-29 years old
0.2%
10-19 years old
0.2%
0-9 years old
no fatalities
   

Ny nuanceret risikovurdering

Her er der indledningsvis grund til at tage store forbehold. Der foreligger ingen analyser, der viser, at man kan slutte fra tyske og amerikanske forhold til danske. Sygdommen er imidlertid fælles, aldersfordelingerne er sammenlignelige. Der er tale om en til en vis grad spekulativ fremstilling, men her voves et øje; 1) Små børn ingen  risiko har Risikoen for at børn dør af corona er eksisterer ikke. Risikoen for, at de bliver syge, er ekstremt lav. De få, der kommer under behandling, overlever undtagelsesløst. 2) At børn i skolealderen (10-19) ingen særlig risiko har Infektionsrisikoen for skolebørn er større end for små børn. Men risikoen for at dø af corona er lige nær nul. 3) At voksne i uddannelses-  og arbejdsalderenalderen har en vis risiko, men ikke særlig høj Risikoen for at blive syg indtræder allerede ved 20-årsalderen og ligger på et stabilt niveau for ældre aldersgrupper op til 80-årige. Det må være overraskende for de fleste. Dødeligheden for dem, der bliver syge, stiger jævnt med alderen fra 50-års alderen og op til et eksponentielt stigende niveau fra sidst i 70-80-års-aldersgruppen.  Men for alle under 80 gælder, at overlevelsesmuligheden er højere end dødsraten.   5) At 80-100-årige har en meget høj risiko. Der ligger problemet.

Konklusion: Vær opmærksom på plejehjem

I både Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien berettes om tragiske dødsfald blandt beboere på plejehjem. Den lille sammenstilling her viser, at det navnlig er her, risikoen for smitte også indebærer risiko for mange dødsfald. Derfor er den standende debat om visirer etc. på plejehjem relevant. Værnemidler, afstandsregler og hygiejnestandard må ses i det lys, artiklen her antyder.  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.