Hjemmestrikkede kommunale regler = magtfordrejning

Authors:

Abstract

Familie eller institution -

Send anbragte børn hjem?

Rygcrawl for giraffer

Portræt af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017

* Cand. scient.pol. tilknyttet SDU. Partsrepræsentant for tvangsfjernede børns forældre. https://orcid.org/0000-0002-0533-0231

 

Bygninger, Godhavn, Tisvildeleje

Godhavn, Stadigvæk børneinstitution. Tisvildeleje  Der er ikke her spurgt specifikt til, om børn fra Godhavn har fået inddraget deres påskeferie hos de biologiske forældre.

 

Døgninstitutioner som smittebomber?

Kommunerne har i lange baner inddraget forældrenes samvær på grund af coronakrisen. De har lavet generelle retningslinjer, hvor forældrene til de børn, der fx. skulle have været hjemme i påsken, får sløjfet samværet med henvisning til den seneste bekendtgørelse: corona.

Men bekendtgørelsen fastslår lige netop, at samvær kun må inddrages på baggrund af en konkret vurdering. Hjemmestrikkede regler medfører risiko for stribevis af ulovligheder. 37 % af alle anbragte børn bor i institutioner. Modsat de lukkede skoler holder døgningstitutionerne åbent. Der er steder, hvor der er mange børn og mange voksne, ret tæt på hinanden, døgnet rundt. Pædagoger, vikarer, socialrådgivere, ikke mindst børn, der hoster og hakker og piller bussemænd og klør sig i nakken og stikker fingrene i munden.

En generel formodning taler for, at det er væsentligt sikrere for børn at bo i en familie end på institution. Det argument, at det er mere smittesikkert at sætte de børn tilbage til forældrene end at lade dem blive på institutionen, har mig bekendt ikke en eneste gang været anvendt i forbindelse med corona-smitte-risikoen. Kun til at inddrage samvær. Det er den kommunale slagside.

  Mange kommuner har udformet reglen så alt samvær skal inddrages - og det med henvisning til corona som smitterisiko som den eneste begrundelse. Stik modsat, hvad der står i bekendtgørelsen.    

"Corona" kan i tilsyneladende bruges som begrundelse for hvad som helst. Den bruges som en spar5, der rydder bordet for saglige argumenter.

   

Emnet her handler om forskellen på en generel regel og en konkret vurdering. Når kommunen laver en generel regel, der sætter pligten til at skønne i det enkelte tilfælde ud af kraft, lægger det op til, at der træffes en usaglig afgørelse, fordi afgørende konkrete hensyn ikke kommer med i vurderingen. Det bliver til  magtfordrejning.

Det er ulovligt, det er usagligt, fordi to tilfælde ikke er ens, heller ikke med hensyn til smitte. Heri indgår forholdene i hjemmet hos forældrene, transport, etc.  Udenfor vurderingen holdes  også, hvilke vilkår barnets under et ophold i hjemmet ville kunne friste. Alt sammen handler om forhold, der er fint kendt og belyst i forvejen, og som kunne udgøre et beslutningsgrundlag i hvert enkelt tilfælde, hvis sagsbehandleren havde fået lov til at tage konkret stilling.

 

Meningen med forarbejdet til de nye regler var på den ene side at give en hjemmel til, at coronasmitte overhovedet kan bruges til at udsætte samvær, på den anden at tvinge kommunen til at vurdere hvert eneste sag separat. Det sidste ser ud til meget sjældent at være sket.

 

 Det er rygsvømning for giraffer, der ikke kan læse paragraffer. Og så ender det galt. Det er jo fabelagtigt, at en kommune som Aarhus ikke kan finde ud af det. Her sender man en generel henvisning til den nye bekendtgørelse og intet andet.

Det samme gør man i stribevis af andre kommuner. Det er for dårligt.  

Lovstof:

Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19 (BEK nr 218 af 17/03/2020)

"§ 6. Kommunalbestyrelsen1 kan træffe afgørelse om, at et planlagt samvær efter § 71, stk. 2-6, i lov om social service midlertidigt udøves på anden måde, herunder ved elektronisk kommunikation, eller at samværet midlertidigt suspenderes, hvis betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, er opfyldt, jf. dog §§ 9 og 10."

§ 9. Reglerne i dette kapitel finder ikke anvendelse, hvis det vil medføre en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko2 for den enkelte borger, eller hvis det vil medføre begrænsninger i forhold til akut eller absolut nødvendig hjælp og støtte efter lov om social service, herunder f.eks. hjælp til helt basal personlig pleje og indtagelse af mad og drikke.

§ 10. Ved afgørelser efter dette kapitel skal der foretages en konkret og individuel vurdering3 i forhold til den enkelte borger og dennes behov for hjælp og støtte m.v., således at der ikke sker begrænsninger i den hjælp og

1Vilkårene for samvær er ikke fastsat af kommunalbestyrelsen i forvejen, men af det nævn, der hedder Børn- og Ungeudvalget. Ophævelse eller inddragelse af samvær ligger fortsat udenfor kommunalbestyrelsens kompetence. Det handler således alene om at udskyde eller digitalisere samværet.

2Det skal derfor også indgå i den samlede konkrete vurdering i hvert enkelt tilfælde, om ophold på en døgninstitution udgør en større risiko end ophold i et privat hjem. Det gør det ikke i noget af de tilfælde, jeg selv er præsenteret for. (40 stykker)

3Men den kommunale beslutningsstruktur har frataget sagsbehandleren systematisk fra selv at træffe en afgørelse. Vedkommende skal rette sig efter instruks fra dem, der lige netop har udstukket en ulovlig regel.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1