Odense Kommune taber Jenan Bozos sag med et brag

 

Ulovlig at tage hans kontanthjælp

 
Jenan Bozo

Jenan Bozo - må godt stille op til folketinget

   

Af Mikael Hertig Socialpolitisk kommentator

En sygemeldt kontanthjælpsmodtager må godt  stille op til folketinget

  Lidt skarpere formuleret kan man stille spørgsmålet: Kan en sygemeldt medborger stille op til folketinget med de aktiviteter, der følger med, og samtidig stå til rådighed for arbejdsmarkedet?  
Portræt af Brian Dybro

Brian Dybro

  Da Odense Kommune erfarede, at Jenan Bozo stillede op til folketinget for Kristendemokraterne, blev han indkaldt til et møde, hvor han blev tvunget til at raskmelde sig. Derefter inddrog kommunen hans ressourceforløbsydelse, fordi nogen i forvaltningen fandt på. at mene, at han nok ikke kunne stille op til folketinget (føre valgkamp?) og stå til rådighed for arbejdsmarkedet på samme tid. Jenan Bozo er tidligere byrådsmedlem, og han har på forskellige måder i tidens løb haft forskellige former for tilknytning til kommunen. Man sidder med en fornemmelse af, at der muligvis indgår mere personligt orienterede motiver i dette ejendommelige forløb.   Sagen blev i sin tid omtalt i medierne. DR TV2 Fyn.  A4Nu  Aquut har også beskæftiget sig med sagen, idet jeg (Mikael Hertig) har været partsrepræsentant i sagen. Den blev omtalt her.  Odense Kommune fik lejlighed til at behandle sagen igen.  I den anledning holdt SF-rådmand Brian Dybro fast i sine embedsmænds ret  skæve  vurdering. Det er jo er forhold, der giver anledning til eftertanke, at Odense Kommune med jurister  kunne gå galt i byen i anden omgang. I hvert eneste udredningsarbejde op til spørgsmålet om fleksjob, førtidspension eller overgang til status som "jobparat" er to begreber helt centrale. Det ene er helhedsvurdering, Det er personens hele liv, der skal tages stilling til, når nogen skal finde ud af, om hun eller han står til rådighed for arbejdsmarkedet eller ej. Vedkommendes døgn skal kunne deles op i tre dele, sammenlignet med en fuldtidsarbejdende rask medborger: 8 timers søvn, 8 timers frihed, 8 timers arbejde.  Netop dette går igen i det andet begreb: funktionsevnevurdering. Når det så tilmed indgår i sagen, at man mod en lægeattest tvinger Jenan Bozo til at skrive under på en raskmelding, hvad der var klart oplyst for rådmanden fra SF, bliver gode dyr rådne.  Brian Dybro må sammen med sin forvaltning totalt have afvist både påstanden om tvang og spørgsmålet mere principielt om, hvorvidt man ved at trække tæppet væk under en persons eksistensgrundlag skal kunne forhindre vedkommende i at stille op til folketinget.  

Hvad siger Ankestyrelsen?

Ankestyrelsens afgørelse er en hjemvisning, ikke en afvisning. Det kan man mene om, hvad man vil. Men den giver ham ret i, at raskmeldingen er ugyldig, fordi den er frembragt under tvang. Den siger endvidere, at Odense Kommune ikke har godtgjort, at hans opstilling til folketinget forhindrede ham i at stå til rådighed. Derfor tilkendes han sin ressourceforløbsydelse med tilbagevirkende kraft. Herefter kan Odense Kommune så tage sagen op igen.        

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.