Systemet, der aldrig indrømmer selv åbenbare fejl

 

Forvekslinger og nulfejl i en travl forvaltning

 
Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig, maj 2017 GPL LICENS CC0

Af Mikael Hertig Kommentaror, forvaltningsret

   

 Et eksempel fra virkelighedens verden

 
Billede af kvinde i en gynge og en tom ved siden af

Er der en, der mangler?

"På baggrund af ændringer i familiens situation i forbindelse med far Jørgens kommende løsladelse, vurderes det relevant at lave revideret handleplan med fokus og mål der passer til familiens aktuelle situation."
Sådan står der at læse i en rapport om en mulig tvangsfjernelse. Fejlen er, at far Jørgen hører til i en anden personsag end Kurts, hvis interesser jeg søger at bistå i.  Jamen, kan man sige, der er jo tale om en bagatel, en simpel forveksling? Der er ingen forandringer i familiens situation, men Kurt (navnet er opdigtet) er af fremmed herkomst. Nej, det kan man ikke sige. Nu skal handleplanen laves om, og der sker noget andet uforudset. Eller hvad. Du må se det her med de skælvende forældres øjne. Hvis du kan: Hvad nu, hvis faderen er meget svagtsynet og ikke kan se så godt? Skal barnet så fjernes på grund af manglende øjenkontakt? Uvisheden er en del af den angst, der præger forældre under det, der går under betegnelsen "støtte" i det kommunale girafsprog. Hvad kan de finde på? For at støtte presser de på kontanthjælpen eller kidnapper børnene til en institution. I mødet med magthaveren, embedsmanden, herre over kontanthjælp eller børnenes ret til at være her, fremmes artighed, servilitet, underdanighed. Jeg møder det i det daglige som grønlænderens angst for, hvad embedsmanden nu kan finde på, så længe man er grønlænder i Danmark. Den form for underdanighed er en trussel mod demokratiet. Simpelthen. For hvor kommer oprøret mod myndighederne fra? I hvert fald stiger oprørskheden, når tilliden til systemet fordufter. Angstens andet ansigt, når man møder åben uretfærdighed, er had mod systemet. Har man tilpas mange, der oplever dette parret med en utrolig ufejlbarlighed, en nulfejlskultur, jeg som embedsmand aldrig troede var mulig i Danmark, så  ved vi, hvad der fremmer hate speech og hærværk.  

  1 comment for “Systemet, der aldrig indrømmer selv åbenbare fejl

 1. Peter Hansen
  februar 2, 2020 at 10:43

  I Danmark har vi et system, hvor eksempelvis Ankestyrelsen`s Tilsyn, som er sat i Verden til at kontrollerer at de 98 kommuner overholder Folketingets love.

  Tilsynet har sanktionsret (dagbøder) som kan idømmes, men er dog aldrig brugt i sociale ulovligheder.

  Tilsynet bestemmer egenrådigt selv, hvilke sager de vil gå ind i.

  Tilsynets afgørelser kan der ikke klages over.

  Tilsynet udsender afgørelser, som den ene dag er lovlige, andre dage helt beviselige i strid med loven. Alt efter hvem og hvilket kontor sagen havner ved.

  Tilsynet kan alle klage til, uden at være part i en sag, over ulovligheder, borgeren møder på sin vej.

  KL Kommunernes Landsforening privat rådgivnings – og interesseorganisation for de 98 kommuner grundholdning, er at ingen skal indrømme kommunale svigt.

  Synliggjort i civilretslige stævninger af nu voksne, tidligere svigtede børn, som nu kræver oprejsning for de kommunale svigt. Civilretslige domme, som disse svigtede børn nu er begyndt at vinde

  “KL’s juridiske kontorchef understreger i en mailkorrespondence, at det er vigtigt, at ingen fra kommunen i pressen anerkender, at kommunen har fejlet. For som han skriver :

  »NB – vi skal også huske, at vi har en retssag, som vi skal vinde. Vi skal på ingen måde formulere en accept af, at der er sket et svigt…..( ) … en accept af præmissen ’svigt’ vil blive afspillet under retssagen og forkorte modpartens procedure væsentligt«.

  https://politiken.dk/medielogin/callback?code=ea72f62a88cc8d759d62bea76f0ff8e4b1fc4249499f1c40c7285a9304bb335b&scope=access-features%20email%20medielogin%20name%20userstate%20openid%20userservice%20immediate%20offline_access&state=eb9c0dc8-0c36-40d0-adef-2d8c8bc32f73&session_state=5K38UhOcAMz7pnddidu1W16GJmf7Bow5jIdmZyN-Uf8.e17fa3e48114c2b6c3a9359a448cf171

  Vi ser det med Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 hvor kommunerne udviser en særdeles stor kreativitet, for at undgå borgerne får kendskab til at kende til sin sagsbehandlingtid, hvor der skal falde en kommunal afgørelse. Helt i strid med Folketingets love.

  http://www.k10.dk/index.php?pageid=statusrapport_svarfrister_2008

  Generelt ser vi, at kommunernes medarbejdere kan udsende bevidste ulovlige afgørelser, med det mål, at sagen havner ved Ankestyrelsen, som har servicefrister, som de selv fastsætter, alt efter hvor travlt Ankestyrelsen har. Sagsbehandlingstider på 5 – 8 – 12 måneder og hvor sagen i mange tilfælde HJEMVISES, til fornyet kommunal behandling. Sagen startede så forfra med års sagsbehandlingstid. En smart måde at forhale en afgørelse på, for de borgere, som har ressourcerne til at anke en kommunal afgørelse.

  Ikke alle har den viden eller ressourcer til at anke en kommunal afgørelse, med økonomisk besparelse til følge for kommunerne.

  Folketinget forsøger nu igen, at få afkortet disse sagsbehandlingstider:

  https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/tvaergaende/sagsbehandlingsregler/praksisnyt-artikler-om-sagsbebehandling/praksisnyt-nr-10-hjemvisninger

  “”Fra 1.7.2018: kommunen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter, også gælder for hjemviste sager.””

  Men her er kommunerne igen kreative, ved ikke at følge Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 ved at have vedtaget og offentliggjort sagsbehandlingstider, hvor der normalt skal falde en kommunal afgørelse, inden for ALLE områder. Det er kommunalbestyrelserne, aldrig sagsbehandleren, der fastsætter en kommunes serviceniveau.

  Så uanset, Folketinget forsøg på, at løse et problem på, vil kommunerne altid finde en løsning, til egen fordel.

  Fordi, uanset hvilken vej borgernes numse vender, vil kommunen altid vinde, fordi der findes ingen konsekvenser af ulovligheder. Bevidste, som pga manglende viden.

  Begge tilfælde uacceptable i et retssamfund.

  Med venlig hilsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *