Danmark må være det mest korruptionsblinde land i verden

Authors:

Abstract

       
Christianborg set fra ridebanen. I forgrunden ekvipage med heste og kuske i galla

Christiansborg (Danske Kongeslotte)

Hanne Ziebe: lad os genopfinde den (samfunds-)kritiske sans:

"Vi har nu et system, der beskytter det offentlige mod dets borgere"

 
Portrætbillede af Hanne Ziebe

Hanne Ziebe er advokat (H) med speciale i børne- og straffesager

 
En oplægsholder kom med et indlæg om, hvordan han som politimand havde fået mistænkte til at tilstå forbrydelser, uden de fik mulighed for at se sagens akter eller at tale med deres forsvarer. Det var mit indtryk, at de fleste i salen anså dette for mere smart end korrupt.  
   

Danskerne må være det mest korruptionsblinde i verden

       
Sidste år var jeg til en konference, hvor der b.la.deltog en del jurister. En oplægsholder kom med et indlæg om, hvordan han som politimand havde fået mistænkte til at tilstå forbrydelser, uden de fik mulighed for at se sagens akter eller at tale med deres forsvarer. Det var mit indtryk, at de fleste i salen anså dette for mere smart end korrupt. Afhøringer i Danmark bliver sjældent lydoptaget men skrevet ned i frit referat af den afhørende politimand. Politirapporter oplæses sædvanligvis i retten og lagt ukritisk til grund i den efterfølgende straffesag - også selvom den afhørte senere fortæller, at det ikke var sådan, han havde fortalt det til betjenten. Vores tiltro til embedsmænd er tilsyneladende meget stor.
Mig bekendt er Danmark aldrig blevet målt på andre korruptionsformer end netop Personal Gain corruption.
  Når vi måler Danmarks korruptionsniveau, måler vi alene såkaldt "Personal Gain corruption" - f.eks hvis en politimand får penge for ikke at anholde en lovovertræder. Mig bekendt, er Danmark aldrig blevet målt på andre korruptionsformer end netop Personal Gain corruption .  
Socialrådgiveren, som tvangsfjerner børn, vil redde de udsatte børn fra talentløse forældre.
I eksemplet om oplægsholderen ovenfor, er der nok ikke tale om "Personal Gain corruption", men snarere såkaldt "Noble cause corruption", hvor det er i orden at "bøje reglerne lidt" i en større sags tjeneste. Politimanden ovenfor vil have de slemme forbrydere væk fra gaden. Socialrådgiveren, som tvangsfjerner børn, vil redde de udsatte børn fra talentløse forældre. Læger og psykologer kan fristes til at udforme deres erklæringer, så de ikke skuffer den myndighed, der har bestilt erklæringen. Noble cause corruption er mig bekendt ikke et begreb nogen forholder sig til her i landet. (herved forstås korruption der forsvares med den gode hensigt, "i den bedste mening". Populært: "Hensigten helliger midlet")
 
Når kontrolapparatet sættes ud af spil, risikerer vi at fange de forkerte "forbrydere", tvangsfjerne de forkerte børn og behandle de forkerte patienter.
 
Begrundelserne for Noble cause corruption, er mange, men resultatet er det samme. Når myndighederne fratager borgerne deres retsgarantier, snyder de ikke kun den enkelte borger, de snyder hele samfundet. Når kontrolapparatet sættes ud af spil, risikerer vi at fange de forkerte "forbrydere", tvangsfjerne de forkerte børn og behandle de forkerte patienter. Retsgarantier er ikke kun til ære for den enkelte, de er en sikkerhed for hele samfundet.
 
Undersøgelsen viser måske bare, at vi her i landet har mere tillid til statsmagten, end man har i andre lande
 
Den nedenfor citerede undersøgelse, er ikke et tegn på, at vi i Danmark nødvendigvis har mindre korruption end andre lande. Undersøgelsen viser måske bare, at vi her i landet har mere tillid til statsmagten, end man har i andre lande. Vi har så stor tillid til vore myndigheder, at vi ikke kan kende en "korruptions elefant", selvom den stod lige foran os. På konferencen ansås det tilsyneladende ikke som et problem, hvordan en tilståelse blev fremkaldt og dermed, om man får de rigtige personer dømt. Jeg mener, at den nedenfor citerede undersøgelse kan være tegn på, at vi har så stor tillid til vores offentlige system, at vi har mistet vores kritiske sans. "Danske Bank-skandalen" kunne sikkert også have fundet sted i andre lande, men når vi ikke har et effektvit kontrolsystem, kan den uhindret udvikle sig til "verdens største bankskandale". Bedragerierne i Socialministeriet kunne måske være stoppet tidligere, hvis staten havde haft lidt mere kritisk kontrol. Tibet-sagen, der har rullet de sidste par år i pressen, blev først afvist af politiklage- myndigheden(DUP) og af retten, uden at den blev undersøgt til bunds. Først da den blev "opdaget" af pressen, begyndte den at rulle.
 
Vi har nu et politisk system, der beskytter "Det offentlige" mod dets borgere.
 
Vi har nu et politisk system, der beskytter "Det offentlige" mod dets borgere. Der indføres f.eks høje sanktioner for indsatte i fængslerne der "ruller med øjnene", eller på anden måde optræder uopdragent. Vi har en bestemmelse i straffeloven, der bestemmer, at en borger kan straffes for at krænke en offentlig ansats fred ved at "kontakte eller på anden måde chikanere vedkommende". Vi har en justitsminister, der til stadighed vil beskytte staten mod borgerne - men beskyttelsen går ikke den anden vej. Danske politikere mener at vores stat ikke skal kontrolleres, da det bygger på et "tillidssamfund". Men den ensidige tillid har en bagside. De evt. brodne kar, som findes i systemet, vil ikke kunne opdages og stoppes uden kontrol af magten. Derfor stoppes korruptionen ikke men kan i fred og ro vokse sig til "verdens største bankskandale", "bedrageri for 111 mil. gennem mange år","højtstående politifolk der lyver i retten" bare for at nævne nogle få eksempler. Selvrapporterings undersøgelsen, viser at Danskerne anser dem selv for de mindst korrupte, måske er det bare fordi vi er verdens mest korruptionsblinde land. https://jyllands-posten.dk/…/danmark-topper-antikorruption…/ https://www.bt.dk/krimi/ny-bog-saar-tvivl-om-blodige-tilstaaelser

  4 comments for “Danmark må være det mest korruptionsblinde land i verden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1