Smalsporet, at retssikkerhedsudvalg kun består af folk med udsigt til Bredgade

Jobcentrets Ofre udelukket fra rådgivende enhed om social retssikkerhed

Christianborg set fra ridebanen. I forgrunden ekvipage med heste og kuske i galla

Christiansborg (Danske Kongeslotte)

     

Kim Madsen: "Smalsporet, at der kun udvælges repræsentanter med udsigt til Bredgade"

Foto af Kim Madsen. Han står og ser ned på manuskript. Mikrofoner over og under

Kim Madsen, Jobcentrets Ofre

Jobcentrenes Ofre må ikke være repræsenteret i arbejdet på at kortlægge retssikkerheden på det sociale område - det mener partierne bag satspuljeforliget.

 

"Det er smalsporet, når partierne bag satspuljeforliget udelukkende vælger at udelukke direkte repræsentanter for kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, førtidspensionister og modtagere af fleksjob fra det rådgivende udvalg, der skal foreslå forbedringer af retssikkerheden på det sociale område. Det er smalsporet, at man udelukkende vælger organisationer, der er velorganiserede eller statsdrevne. Derved har man udelukket kontanthjælpsmodtagerne selv. Ingen repræsenterer os," siger Kim Madsen, formand for Jobcentrets Ofre til Aquut.

 

Partierne bag satspuljeforliget (alle partier undtaget enhedslisten)  vil ikke lade Jobcentrenes Ofre repræsentere i forbindelse med Kontanthjælpsmodtageres retssikkerhed. Jobcentrenes Ofre har omkring 18.000 medlemmer i sin Facebookgruppe. Der er også en lille formel forening, men ikke noget sekretariat og ingen offentlig støtte. Det handler om alle folketingets partier, bortset fra Enhedslisten. Satspuljeordningen udløber i 2022. Hvem kom til at sidde i den "retssikkerhedsenhed", der skal se på retssikkerheden bredt på social- og beskæftigelsesområdet? De valgte medlemmer er  Danske Handicaporganisationer, BørnerådetRådet for Socialt Udsatte, KL, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Institut for Menneskerettigheder, Justitia og Dansk Socialrådgiverforening.

 

Det sociale område bliver ikke dækket bredt

"Man må spørge sig selv om, hvem der så repræsenterer kontanthjælpsmodtagere, fleksjobsmodtagere, forældre til tvangsfjernede børn med videre.  Rådet for Socialt Udsatte repræsenterer udelukkende eller fortrinsvis hjemløse og misbrugere, men ikke almindelige kontanthjælpsmodtagere med videre. Det er da fint, at de handicappede er repræsenteret dels gennem deres egne organisationer og DUKH. KL må opfattes som vores direkte modpart, der har været den aktør, der har iscenesat den finansielle magtfordrejning, der helt afgørende har medvirket til at fastholde masser af af lidende mennesker på kontanthjælp i årevis. Justitia har gjort et fremragende arbejde ved at påpege fraværet af retssikkerhed på  anbringelsesområdet. Vi er overhovedet ikke repræsenteret, og sammensætningen lever ikke op til formålet om, at det sociale område skal dækkes bredt", slutter Kim Madsen Det fremgår af besvarelsen, som du kan læse nedenfor, at socialministeren har noteret sig Jobcentrets Ofres synspunkt.

   

Brevet fra Socialministeriet

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 72 28 24 00 sim@sim.dk Jobcentrets Ofre Att. Mikael Hertig mh@aquut.com Kære Mikael Hertig og Foreningen Jobcentrets Ofre Tak for jeres henvendelse af 20. december 2019, hvor I følger op på Social- og  Indenrigsministeriets svar til jer af samme dato. Ministeriet kan oplyse, at valget af medlemmer til det rådgivende organ i tilknytning til retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen er foretaget af partierne bag satspuljeaftalen  hvori der er afsat midler til initiativet. De organisationer, som er blevet tilbudt en plads i det rådgivende organ, er valgt ud fra det hensyn, at de tilsammen skal dække det sociale område bredt, det vil sige området for udsatte børn, området for udsatte voksne og handicapområdet. I gøres i øvrigt opmærksom på, at ministeriet har noteret jeres synspunkter. Med venlig hilsen Kontor for Handicap

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.