En historie om flaget: Jarlov & Espersen på glatis

 
Portræt af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017

Af Mikael Hertig, politisk kommentator

Kolonialismen i dag

Der er nogle, der mener, at Grønland aldrig har været nogen dansk koloni. Det mener for eksempel Thorkild Kjærgaard. Det kan du læse om i denne artikel. Men kolonialisme forstået som den indstilling, at det er rigtigt og principielt i orden, at en nationalstat ejer et andet land og dets befolkning, det er en holdning, der findes også i dag. På internationalt rejste kritikken af ideen om kolonialisme sig allerede i slutningen af 1800-tallet. Men alligevel er det slående, at der kun gik 19 år fra Kiplings digt "The white man's burden" til ideen om folkenes selvbestemmelse blev fremsat af den amerikanske præsident Wiidrow Wilson i 1918 . Baggrunden er, at Trine Bramsen har besluttet, at forsvarets hundeslæder fremover skal have to flag. Som hidtil skal hundeslæderne være prydet med Dannebrog. Men slæden skal samtidig også være forsynet med det grønlandske flag, "Erfalasorput ("vores flag") eller Aappalaartoq ("tdet røde").

Flagene blæser hver sin vej
Marine Duc (c) marts 2017

Nogle af os vil være tilbøjelige til at se kolonialismen som en overstået epoke. Men den danske, mere skingre nationalkonservatisme lever fortsat. Et fænomen, man altid kan grunde over, er interessen for flaget som nationalt symbol. Det kan dyrkes mere eller mindre, og det er helt oplagt, at flagliderligheden er størst i dansk kontekst, jo mere man nærmer sig Dansk Folkeparti. Nationalromantikken stortrives til højre, som  har det bedre med dannebrog og højtidelig afsyngelse af nationalsang med det inderste postulat: at tingenes tilstand er fine, alt skal bare bevares, ikke mindst ulige magtforhold og mangel på demokratiske tilstande. Carsten Jarlov og Søren Espersen viser kllart, at kolonitiden ikke er forbi. De modsætter sig, at det grønlandske flag kommer til at pryde Siriuspatruljens hundeslæder, der hævder territoriet i Nordøstgrønland.  Hvorfor? Fordi de mener, at Grønland er dansk og ikke grønlandsk. Derfor skal det grønlandske flag ikke være med, set med deres øjne. Deres kroppe lever i det 21. århundrede, men man skal reelt tilbage til Kiplings victorianske tid for at finde noget tilsvarende nationalistisk . Vi skal jo se bort fra den sorteste nationalisme, som den udfoldede sig i Italien, Spanien og Tyskland i første halvdel af det tyvende århundrede. De er på glatis.
Sirituspatruljen ved Mestersvig

Siriuspatruljen (forsvarets foto)

  Både Søren Espersen (DF) og  Carsten Jarlov har kritiseret dette. De mener, at Grønland er dansk. DF har jo aldrig anerkendt Selvstyreloven. Men det gjorde i sin tid Det Konservative Folkeparti. Problemet med deres nationalkonservatisme er, at den er farlig. Ingen skal betvivle, at nationalsymboler er vigtige. De er identitetsmarkører. De fortæller lidt om, hvem vi er. Og al den stund der ikke burde være statsløse, så er der den formelle lighed, at ikke-danske også  har et flag, de mere eller mindre kan identificere sig med. Når svulstigheden og selvforherligelsen, parret med en ubegrundet selvhævdelse og selvglæde helt overtrumfer ethvert tilløb til selvkritisk sans, sejrer medmenneskeligheden over både næstekærlighed og fornuft. Netop der ligger racismens inderste kerne. Flaget sammen med musikken er vigtige elementer i enhver form for politisk mobilisering. Grønlænderne skal hjælpes, ikke hæmmes, i deres søgen mod klarere forståelse af egen identitet og mod deres egen frihed og selvstændighed,. I den proces skal Danmark efter min mening ikke stå i vejen, med hjælpe. Nogle af os mener, kolonitiden er forbi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.