Peter Hummelgaard svarer Hertig

   
Foto af Peter Hummelgaard, armene over kors, smilende

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
(foto : Keld Navntoft/2019)

Mikael Hertig Beskæftigelsesministeren mh@aquut.com Holmens Kanal 20 1060 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Kære Mikael Hertig 6. januar 2020 Mange tak for dine mails. Først og fremmest kan jeg fortælle, at det for mig som beskæftigelsesminister er afgørende, at kommunerne gør, hvad de kan, for at man som ledig eller sygemeldt får den hjælp, man har krav på ifølge lovgivningen. Kommunen skal altid sikre sig at have indhentet alle oplysninger, der er nødvendige for, at den kan træffe afgørelse i den enkelte sag. Og det er klart, at helbredsoplysninger fra fx den praktiserende læge og speciallæger er vigtige elementer i sa- ger på de områder, du nævner. Kommunen kan benytte rådgivning fra en sundhedsperson – typisk en læge – ansat i kommunen, hvis der som led i oplysningen af en sag er behov for sundhedsfaglig rådgivning om den enkeltes muligheder for at arbejde. Det følger af reglerne på området, at sundhedspersonen ikke kan ændre eller stille nye diagnoser som led i den sundhedsfaglige rådgivning. Kommunens afgørelse skal træffes ud fra sagens samlede oplysninger, hvor helbredsoplysningerne indgår sammen med sagens øvrige oplysninger. Det er helt uacceptabelt, hvis en eller flere kommuner spekulerer i at bruge oplysningerne i en sag på en måde, der ikke hjælper den enkelte borger, fx fordi kommunen primært har økonomiske hensyn for øje. Helt grundlæggende er det kommunens opgave så vidt muligt – at hjælpe den enkelte tilbage til et liv med arbejde. Så klart kan det siges. Hvis man i sidste ende er uenig i kommunens afgørelse, har man som borger mulighed for at klage til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er garant for borgerens retssikkerhed: At man – uanset hvor i landet man bor – er sikret, at kommunens afgørelser kan prøves og omgøres, hvis kommunen ikke har fulgt lovgivningen. Endelig vil jeg takke dig for at gøre mig opmærksom på de sproglige udfordringer, der kan være, når det gælder grønlænderes sager i beskæftigelsessystemet. Danske forvaltningsmyndigheder skal generelt være opmærksomme på, om der i den enkelte sag er en sproglig udfordring. Myndighederne må stille tolke- og oversættelsesbistand til rådighed, hvis det er nødvendigt. Det betyder ikke, at myndighederne nødvendigvis skal oversætte alle afgørelser og dokumenter i deres fulde længde, men et resume på fx engelsk – hvis den enkelte forstår det – vil være tilstrækkeligt. Jeg håber, at du kan bruge mit svar. Venlig hilsen Peter Hummelgaard

  2 comments for “Peter Hummelgaard svarer Hertig

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.