Hurtigt til førtidspension

Skilt med tekst: Førtidspension uden ressourceforløb

.

 

Et forslag til ny politisk indsats i kommunerne

  Efter fleksjobs- og førtidspensionsreformen blev det gjort til normen, at overgangen fra kontanthjælp til førtidspension skulle ske i årevis, også når det i det enkelte tilfælde er helt åbenbart, at den pågældendes samlede helbredstilstand ikke kan bringe vedkommende i nærheden af arbejdsmarkedet. Der findes imidlertid en hurtig genvej i princippet. Den pågældende kan søge førtidspension på det foreliggende grundlag.    Metoden, som kommunerne ikke ønsker at gøre brug af, består i at indhente en lægeattest. Viser den, at borgerens helbredstilstand er dårlig og stabil uden udsigt til forbedring, så kan den og en funktionsevnevurdering gøre en helt afgørende forskel.   https://www.youtube.com/watch?v=nUHUkKeMd0U Hvis vi forestiller os i teorien, at et jobcenter af egen drift ville fremme den hurtige genvej til førtidspension, så ville års ophold med forgæves virksomhedspraktikker og jobafprøvninger kunne springes over.  Lidelserne kunne undgås. Problemet er, at incitamentsstyringen peger i retning af finansiel magtfordrejning. Men kommunerne taber mange penge på at tildele førtidspension. Det er meget billigere at holde en borger på kontanthjælp.  I udligningsloven præmieres kommuner udenfor hovedstadsområdet med 67.000 kroner. Refusionsstatus bringer i det lange løb også hensynet til at holde borgerne fast på kontanthjælp. Nu har Peter Hummelgaard henledt opmærksomheden på, at Haderslev Kommune tilsyneladende har besluttet at sætte skøn under regel (= magtfordrejning). Hvis det er rigtigt, er der tale om ulovlig forvaltning. Dermed løftes adgangen overtalt i landet til den hurtige genvej. Som loven nu er indrettet, må man regne med, at  borgeren selv - måske med hjælp fra en partsrepræsentant - skal søge sin førtidspension. Artiklen blev opdateret 13. november kl. 9.30 med link til funktionsevnevurdering, som myndighederne definerer den. Det er ikke altid kommunen følger reglerne på dette punkt.   Af Mikael Hertig, cand.scient.pol.  
Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig, maj 2017 GPL LICENS CC0

  2 comments for “Hurtigt til førtidspension

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.