Breum og grønlandsk økonomi

Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig, maj 2017 GPL LICENS CC0

 

Af Mikael Hertig

 
Billede af pengesedler og kontokort

Billede af pengesedeler og kontokort

DR P1 Orientering havde et indslag 5. november om Grønland og Grønlands forhold til USA og Danmark. To eksperter deltog, nemlig Walter Turnowsky fra Sermitsiaq.ag og Martin Breum.

"Bloktilskuddet fylder 1/2 af Selvstyrets økonomi"?

  Martin Breum gentog påstanden om, at det danske bloktilskud til Grønland  skulle fylde "over halvdelen af Grønlands offentlige udgifter/indtægter". Det er ikke retvisende, snarere en fake. Der kan - som i sammenhængen her - være brug for at ryste et hurtigt tal, der angiver proportionerne. Bloktilskuddet fylder ikke halvdelen, men en tredjedel af Grønlands Selvstyres økonomi, hvis man lægger kommuner og selvstyrets økonomi sammen. Se tabellen nedenfor.   Der er ingen tvivl om, at de danske tilskud til Selvstyret, der er lidt højere, spiller en meget stor rolle for Grønlands økonomi. Men der er ikke grund til at overdrive konsekvent. Breum er ikke den første. Han bliver måske heller ikke den sidste. Men han står helt klart som den "ekspert", der hives ind i enhver sammenhæng, når der tales om "Arktis" og "Grønland". Der er flere grunde til, at påstanden er en fake. Den er bare blevet gentaget så mange gange, at det sker helt rutinemæssigt. Det er skuffende, for hvad er "Grønlands økonomi", "Grønlands offentlige sektor" etc. Danmark afholder udenfor Selvstyret statslige udgifter til forsvar, politi og domstole i Grønland. Disse institutioner og nogle andre. Hvad skal bloktilskuddet fra Danmark til Grønlands Selvstyre sammenlignes med? Efter min vurdering er det relevante, at man holder "den statslige sektor" udenfor - det vil sige udgifter til politi, forsvar og domstole. Disse udgifter er udenfor Selvstyret. Derefter kan man sammenligne bloktilskuddet med bruttonationalproduktet, et udtryk for Grønlands samlede økonomi.  Og så fylder bloktilskuddet 20 % eller 1/5. Der er ingen tvivl om, at det danske bloktilskud er vigtigt for grønlandsk økonomi. Men den konstante overdrivelse er kritisabel. Er den et udtryk for dansk selvovervurdering? DR er gået over til i højere grad at spørge grønlændere, når fokus er på grønlandske forhold. Det er godt. Og jeg vil ikke afvise, at det kan være ok at spørge danskere med særlig indsigt i Grønland. Turnowsky var ok og robust. Tabellen nedenfor bygger på tal fra Grønlands Statistik.    
Grønland 2017 Mio kr Bloktilskud udgør i %
BNP 18499 19,9
Of sektor 11087 33,1
Bloktilskud 3675
Kommunal 5508 66,7
Selvstyresek 6123 60,0

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.