Labil Alliance?

Tremandspartiet Labil Alliance

J
Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig, maj 2017 GPL LICENS CC0

 
Af Mikael Hertig, politisk analytiker *
Liberal Alliance har smidt Simon Emil Ammitzbøll-Bille ud. Nogle andre har valgt at forlade partiet. Efter at Samuelsen, Mai Christensen og  Christina Egelund  har forladt partiet, er spørgsmålet ikke  alene, hvad der sker med dem, der forlod partiet. Ligesom man i bykvarterer dobbelttydigt  kan tale om "beskedne arealer", så må der fokuseres på det afpillede parti med tre forskellige mande-egoer i folketinget. Der er ikke meget liberalt tilbage.  Hvis det handler om modstand mod bilafgifter og høje skatter, så er der andre partier, der mener det samme. Hvis det handler om den lille EU-modstand, så er der andre partier, der mener det samme. Liberalisme i form af modstand mod private monopoldannelser har aldrig været LA's særkende. Simon-Emil har som politiker aldrig været den store karismatiker, men de fleste må vist erkende, at han har stået for noget. Hans person har ikke stået i vejen for de synspunkter, han har plæderet for. Omvendt ser det ud, som om de to gamle egoer i tremandspartiet mest af alt ser sig selv som markante politikere mere, end de mener noget andet end det, der afspejles i befolkningen som helhed. De har svært ved at træde i politisk karakter, for deres politiske visioner flimrer.  De er, som Christina Egelund netop har udtalt, snarere nationalkonservative. Og nationalkonservatisme er er nok af. Konservative kører den almindelige fremmedhad, ligesom DF , Venstre og Konservative gør det. Så er der kvindesegmentet. Det ligger udenfor mit følelsesunivers  at vurdere de tre mandewegoers  magnetiske tiltrækningskraft på kvindekønnet, men det er måske der, chancen ligger? Liberal Alliance bør beholde sin forkortelse. At skifte navn, forkortelse og logo midt i nedsmeltningen duer næppe. Vi aner ikke, om det parti står for noget som helst. Jo, det er borgerligt. Whatever that means nowadays? Den anstændighedsforladte borgerlighed præget af nationalkonservativisme og fremmedhad? Det er jo ligesom Venstre, DF, Konservative og Nye Borgerlige - for ikke at nævne Socialdemokratiet .Hvad, om partiet  skifter navn og beholder forkortelsen. Mit ærbødige forslag består i at kalde partiet Labil Alliance.    
At blive "politisk analytiker".
Jeg har udnævnt mig selv til politisk analytiker. Jeg så forleden  den Hans Redder fortælle om, hvordan han havde forudset formandskiftet i Venstre. Han var så optaget af den viden, at han havde overset Simon-Emils forestående fald. Han havde ikke nået at kommunikere nogen af delene. Jeg fungerer som juridisk rådgiver. Jeg har undervist i forvaltningsret og persondataret. Jeg har helt samme eksaminer i Jura i offentlig ret som en cand. jur. Jeg kom til at kalde mig gadejurist og blev skoset for det. Ganske vist er det ikke nogen beskyttet titel at kalde sig jurist, men for at undgå enhver misforståelse trak jeg den tilbage. Men der er frit slag, når det handler om at tildele sig selv etiketten "politisk analytiker". Så nu prøver jeg det.                                        

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.