Måned: oktober 2019

Sort/hvidt gannelt modelfoto af inuitkvinde

Klageadgang, jobcentre, og opsættende virkning

  Kommunerne forhaler sager om usaglig forvaltning ved inhabilitet   Mikael Hertig, maj 2017 GPL LICENS CC0 Resumé: I denne artikel foreslår Mikael Hertig, at der i praksis gennemføres en ændring i forbindelse med klager over inhabilitet i Jobcentre. I dag ser praksis ud til at være, at klager over en medarbejders inhabilitet ikke får opsættende virkning – læs eksemplet.…

Kausalitet og læseevne… fejlbehæftet forskning?

Mikael Hertig, maj 2017 GPL LICENS CC0     Af Mikael Hertig, cand. scient. pol.   Hvem sidder der bag skærmen?   Jan Mejding **   ( ** Jan Mejding er professor emeritus ved DPU, Aarhus Universitet og kendt for at støtte de kritiserede Pisa-undersøgelser.) DPU under Aarhus Universitet har nu været i pressen med en påstand om, at computerskærme…

Labil Alliance?

Tremandspartiet Labil Alliance J Mikael Hertig, maj 2017 GPL LICENS CC0   Af Mikael Hertig, politisk analytiker * Liberal Alliance har smidt Simon Emil Ammitzbøll-Bille ud. Nogle andre har valgt at forlade partiet. Efter at Samuelsen, Mai Christensen og  Christina Egelund  har forladt partiet, er spørgsmålet ikke  alene, hvad der sker med dem, der forlod partiet. Ligesom man i bykvarterer…

Map of Greenland, Kalaalit Nunaat

ILO Konvention 169 om Oprindelige Folks Rettigheder

  Danmark har godkendt gyldigheden af denne Konvention. “Konvention” svarer til et andet ord, Traktat.   ILO er ikke en fagforeningsorganisation, men en FN-organisation, der håndterer arbejderes rettigheder på det samlede arbejdsmarkedet. Ved at anerkende (ratificere) denne konvention godkender Danmark grønlændere som et oprindeligt folk. Som sådan skal der tages specielle hensyn til grønlændere, både i Danmark og i Grønland.…

ILO-convention – Indigenous People

    This is relevant to Greenland and Inuits because the Convention is Ratified by the Danish Government     C169 – Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)   Preamble The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 76th Session…

Foto af Århus Universitets hovedbygning, set fra Universitetsparken

Heine Andersen om Landbrugets chikanøse uvidenskabelighed

Den magtfulde organisation “Bæredygtigt Landbrug” har lagt sag an mod Aarhus Universitet og professor i biologi Stiig Markager i forbindelse med en rapport om kvælstofudledning. Stiig Markager skrev denne artikel i Berlingske Tidende. Bæredygtigt Landbrug kom tilbage på barrikaderne som forsvar mod Markager. (Mikael Hertig) Aarhus Universitet. Heine Andersen skriver på sin Facebookside”. om sagen denne kommentar   Heine Andersen,…

Tegning af heks med grønt ansigt

“Bekymring” som afsæt i børnesager

    Mikael Hertig, maj 2017 GPL LICENS CC0 Af Mikael Hertig, cand. scient. pol.   Bekymring er en følelse Bekymring   En nyere Ph.D.-afhandling af Brandi Shaw Morris beskriver i klimaspørgsmålet, hvordan følelsen af bekymring virker som afsæt for handling. Hvor vi normalt hævder, at al rationalitets saglige side retfærdiggør handling, er pointen, at i forbindelse med politisk mobilisering…

Søren Espersen

Grundloven og grønlandsk udenrigspolitik

  Når Søren Espersen er fornærmet, er det sikkert godt nok? Af Mikael Hertig, cand. scient. pol. Hertig studerer International Law & International Security  ved SDU   Mikael Hertig, maj 2017 GPL LICENS CC0   “Du pusling-land, som hygger dig i smug, mens hele verden brænder om din vugge” Jeppe Aakjær 1916   Søren Espersen, Dansk Folkeparti.   Ifølge Sermitsiaq…