Sandt, falsk, rigtigt, forkert, subjektivt, objektivt, viden, ikke-viden?

    Din krop er en del af den virkelighed, der omgiver den. Virkelighederne omkring os er mange. Når vi taler om dem, er de kørt en tur ind i sanseapparatet, i hjernen. Den bearbejder indtryk hele tiden.  Måske er det absurd, men hvert individ sanser, reflekterer og tænker. Hver af os skaber billeder, indtryk.   "
Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Ich sehe sie beide vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewusstsein meiner Existenz."
Jeg oversætter det til:
"To ting opfylder mit sind igen og  med stadigt fornyende og tiltagende beundring og ærefrygt, jo oftere og mere vedholdende min eftertanke beskæftiger sig dermed: Den stjernebestrøede himmel over mig og moralloven i mig.  Jeg ser begge for mig og forbinder dem umiddelbart med bevidstheden om min eksistens. "
Immanuel Kant: Kritik der praktischen Vernunft, 1788. Kapitel 34. Beschluß
Dette helt centrale Kant-citat indrammer for mig at se oplysningstiden. Men det gør mere end det. Det  indrammer en simpel iagttagelse, der sætter grænser for filosofiens stadige tendens til vrøvl.  Der er de nulevende menneskers eksistens, og der er den fysiske verden omkring dem. Med dette afsæt afvises også det ellers ret gode spørgsmål om den fysiske verdens eksistens uden for noget individs bevidsthed som centralt. Vi kan snildt sætte os ind i, at den fysiske verden var til, før der opstod mennesker i den. Men bortset fra naturhistorie og fysik er det blot en del af bagtæppet . Derimod fokuserer Kant på moralloven. Det at være menneske, skriver han, er at skelne mellem rigtigt og forkert. Man kan sætte nogle dikotomier op:
Det er til at indse at ordparrene er beslægtede, men ikke udtrykker det samme. Forskellene ligger i koblingen mellem subjekt, mennesket og objektet, verden omkring os.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.