Plejebørn klarer sig markant dårligere end andre børn

Skilt med forskellen mellem antallet af universitetsuddannede for hele befolkningen i Colorado og for plejefamilieanbragte

Markant forskel på uddannelsessucces hos børn vokset op i normal familie og på plejefamilieanbragte

 

Amerikansk undersøgelse dokumenterer stor forskel

Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig, maj 2017 GPL LICENS CC0

 

En omfattende amerikansk undersøgelse af Kristin Turney, UCL og Christopher Wildemann, Cornell University viser, at der er markante forskelle på helbreds- og livstilstande blandt børn, der er eller har været i familiepleje og andre børn. Institutionsanbragte børn er ikke med i undersøgelsen. tvangsplejeanbringelseusa.  (kan downloades fra den blå tekst)

  Artiklen er rent statistisk. Men kan ikke med videnskabeligt belæg hævde, at plejefamilier er dårligere løsninger for de pågældende børn, end hvis de ikke var blevet anbragt. Men der er to hovedkategorier af tænkelige årsager: Man kan forestille sig, at de motiver og begrundelser, der førte til anbringelsen i plejefamilie, i sig selv medfører de markante forskelle.  Forestiller man sig, at alle anbringelserne skulle være saglige og rigtige, så ligger årsagerne altså i de sociale forhold, de pågældende børn blev reddet fra. Herimod taler imidlertid, at der på de socioøkonomiske felter er tale om overrepræsentation af sorte og navnlig oprindelige folk.  Omvendt kan man også forestille sig, at plejehjemsanbringelser under alle omstændigheder i sig selv er skadelige. Det siger artiklen, som ikke på nogen måde prøver at forklare årsager og virkninger. Der er ingen kausalitet i den, hvad forfatterne også udtrykkeligt gør opmærksom på. Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at børn, der tvangsfjernes fra fødslen, også lider af de forskelle, artiklen viser. Jeg antager, at artiklen med visse forbehold må kunne bruges til at drage tilsvarende konklusioner i dansk sammenhæng. Det er derfor værd at inddrage den i debatten om, hvorvidt der skal tvangsfjernes mere i Danmark. Før valget har Pernille Rosenkrantz-Theil, der nu er Børne- og Undervisningsminister slået til lyd for markant flere tvangsfjernelser. Som enten nuværende eller tidligere plejemor har hun kunnet tages til indtægt for det særlige synspunkt, at plejeanbringelse af børn i sig selv skulle være en god ting. Artiklen her siger ikke noget direkte om det. Men den antyder ret kraftigt, at det stik modsatte kunne være tilfældet.    

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.