Aquut åbner hornblæser-adgang for jobcenteransatte

Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig,

 

Kommunerne befinder sig i klemme imellem dårlige og ulogiske økonomiske rammebetingelser og en til tider forfærdelig detaljeret lovgivning på de kommunale jobcentre.

Der træffes simpelthen i denne sump af modsatrettede lovbestemmelser og magtfordrejningsskabende skuffecirkulærer beslutninger, som hverken løser menneskelige eller samfundsøkonomiske  problemer. Til gengæld er mange af afgørelserne nøgternt bedømt i strid med forvaltningsrettens grundprincipper. De har ikke råd til at følge loven.

 

Tilstanden må være erkendt rundt omkring i Jobcentrene og i KL, i ministerier og styrelser og langt ind i ankeorganerne. Når der ikke sker noget, skyldes det den artige, salonfæhige ledelsesloyalitet, der præger forvaltningerne for tiden.

   
Statuen "Den lille Hornblæser"

Den lille hornblæser - signalet til det store trut

 

Hornblæser eller whistleblower?

Meningen med hornblæserordningen er at henlede opmærksomheden på en generel problemstilling og dokumentere den. Derfor er det ikke det enkelte skuffecirkulære, de enkelte interne retningslinjer, de enkelte forkerte afgørelser, der kommer i fokus for de rapporter, Aquut senere præsenterer. Det er helheden. Ved en normal whistleblowerordning koncentreres interessen om det enkelte tilfælde. Her er det skuffecirkulæret, de ikke kendte retningslinjer og de formentligt forkerte afgørelser, der er i centrum Når offentligt ansatte henvender sig til Aquut's whistleblowerordning, bliver det tilrettelagt således, at indsenderen kan vælge den grad af anonymitet, vedkommende ønsker. Dog skal der være en emailadresse på indsenderen - ellers kan der ikke svares tilbage.  

Som udgangspunkt ikke rettet mod en konkret ledelse eller forvaltning

Hensigten med hornblæserordningen er at udsende rapporter om, hvordan det står til i mange kommuner, ikke først og fremmest med afsæt i én konkret sag at hænge én mellemleder ud. Der er for mange af den slags sager til, at det giver nogen mening. Der er tale om loose-loose. Kritiken vil prelle af, og whistlebloweren vil blive anset for illoyal.  Derfor skal de enkelte erfaringer på en ikke særlig genkendelig måde indgå i en helt generel rapportering. De der trutter i hornet i hornblæsersystemet, får lagret deres trut, og det indgår i et blæseorkester, der først giver koncert, når alle bidrag er med.  

Procedure: Sådan indsender du

Aquut tilbyder flere grader af fortrolighed: Normal eller høj.   Ved normal grad af sikkerhed sender deltageren simpelthen sin kommentar  til denne artikel. Det kræver, man logger sig på med en emailadresse. Som de fleste andre hjemmesider er også denne sikret med TLS. Risikoen for, at nogen kan opsnappe kommentaren på dens rejse til www.aquut.com er minimal, fordi trafikken er krypteret pænt og nydeligt. En anden måde, der er på samme niveau er, hvis du sender per email til hornblaeser@aquut.com . Send ikke fra din arbejdsmail. Normale private emailkonti som fx. gmail, yahoo etc. er alle krypterede i vore dage. Sådan set er modtagelsen sikker nok.   Høj sikkerhed Sikkerhed og bøvl hører sammen. Hvis du vil oprette en sikker email, sker det her gennem anvisninger på at oprette Thunderbird på din computer. Dernæst skal du oprette din egen digitale krypteringssignatur og udveksle den med en tilsvarende med undertegnede.    

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.