Om virkningerne af tilhold (beskyttelse mod individuel forfølgelse)

     
Portræt af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017

  For god ordens skyld. Jeg er ikke selv i nærheden af at have fået noget tilhold. Men blandt mine medborgere, jeg hjælper, har jeg set eksempler, der har givet mig anledning til undren.  

Beskyttelsen af den, der får et tilhold.

    Nedenfor pragtvillaerne - palæerne på Jyllandssiden af Alssund har ejerne anlagt bade- og bådebroer. Jeg kender ikke loven, men ejerne af broerne er ikke interesserede i at stille dem til rådighed for befolkningen. Går man ud og sætter sig på en af bænkene, så skal man ikke føle sig velkommen. Jeg har aldrig set nogen sætte sig der, bortset fra mågerne, der betragter dem som deres private ejendom. Hvis man nu går ud på broen på trods af advarslerne, hvem krænker man så? Mågen, ejeren eller slet ikke nogen?    

Stalking og harassment

Mandeskygge og pige ved en bassinkant

Stalking

 

Der skal være regler, der beskytter individer mod individuel forfølgelse

  Når det handler om menneskelig forfølgelse, er det vist en anden sag. Der har altid været regler, der giver politiet mulighed for at udstede påbud i form af tilhold. Men reglerne er under skærpelse. Der skal efter min vurdering ingenting til. Virkeligheden har flyttet sig. Nu kunne nogle gå hen og tro, tilhold alene handler om mænd, der seksuelt forfølger kvinder og tidligere kærester, de meget gerne vil i lag med. Men måske netop på grund af meetoo- gør politiet meget ud af at lade mænd, der forfølges af kvinder, være i fred for de idelige henvendelser. Loven er blevet skærpet flere gange. Foreninger imod harassment har kronede dage, og deres lobbyvirksomhed har i den grad båret frugt. Den bedste lobbyvirksomhed er den, der ikke støder på modstand. Luderne bliver ikke hørt i forbindelse med lovgivning om prostitution, kontanthjælpsmodtagere bliver ikke hørt i forbindelse med lovændringer om beskæftigelse og aktivering. Der er ingen dansk forening for stalking, ligesom Stalking og seksuelt Harassment ikke er nogen anerkendt sportsgren indenfor Dansk Idræts Forbund. Derfor bør de politiske partier være opmærksom på medaljens bagside, når de ændrer praksis på et område som dette. Det direkte modsatte hensyn er, at vi må henvende os til hvem, vi vil. Hvor stalking i gamle dage handlede om daglige telefonopkald, ringen på dørklokker, venten ved arbejdspladsen ved arbejdstids ophør, osv. viser udviklingen, at en mail hver anden måned og overbringelsen af en gave er mere end nok. Der kan gå måneder imellem, og ingen har spurgt sig selv, hvor grænsen går. Spørgsmålet er: Kan krænkelsesparatheden  gå over gevind? Findes der en bagatelgrænse, som den, der gerne vil føle sig forfulgt, må finde sig i? Som lovgivningen er indrettet nu, må svaret være nej. At begrænse menneskers fysiske og digitale færden på den måde kræver en god grund. Endnu værre er det for den, der egentlig er indstillet på at tage den krænkedes ønske til efterretning og lader tilhold være tilhold.  

Den der får et tilhold, bliver optaget i kriminalregistret

 
Billede af forgyldt træhammer og bræt at slå på

Afgørelse.

Man skulle tro, at den, der er optaget i kriminalregistret, er kriminel. Men der er optegnelser, der ikke har noget med straffeloven at gøre· Den, der har et tilhold, er ikke dømt. Endnu værre er det for den, der efterlever tilholdet, fordi det ingen rolle spiller i vedkommendes liv.   Det er helt overset, at en jurist, der får et tilhold, ikke kan få beskæftigelse i politiet, ved domstolene, etc. Og det går formentlig endnu videre. Problemet er, at tilholdet meddeles som et brev fra politiet med den klagevejledning, at det kan indbringes for statsadvokaten. Men det fremgår sjældent eller aldrig, at det kommer til at stå på straffeattesten / bliver optaget i kriminalregistret. Det giver sig selv, at tilholdet registreres. På den anden side kan konsekvenserne for den, der registreres med et tilhold, variere ret voldsomt. Skaden kan ramme den pågældende på levebrødet. Det kommer an på, hvor man søger hen. Søger man en stilling indenfor Justitsministeriets eget område, må man vel antage, at ansøgeren slås op i registret for en sikkerhed skyld - med eller uden samtykke. Det kan umiddelbart få tre samtidige konsekvenser. Da den, der vader rundt med et tilhold på nakken, ikke behøver være opmærksom på at være optaget i kriminalregistret, så vil et opslag, der blotlægger forholdet, bryde den tillid, der skal være mellem ansøgeren og den ansættende myndighed. "Hvorfor kunne han  ikke bare sige det?- kunne man spørge." Den anden del handler om de fordomme om ansøgeren, som det overhovedet at have et tilhold giver anledning til. Det er ret svært at gøre noget ved, men de faktiske omstændigheder behøver ikke spille nogen rolle i det hele taget. Personen miskrediteres i det hele taget, og den anden part behøver intet vide om, hvor lidt der faktisk skal til. Den tredje del handler om hjemmestrikkede regler. Det er oplagt, at mange arbejdsgivere vil nægte at ansætte personer, der er optaget i kriminalregistret. Som antydet kender vi ikke den ansættelsesretlige praksis. Men skal vi ikke antage, at et tilhold skader meget mere, end man umiddelbart skulle tro?  

Hvad skal vi nu gøre ved det?

Jeg vil opfordre landets mere begavede og alsidige journalister til at prøve at se sagen fra den andens side også. Jeg vil opfordre modige mennesker med tilhold til at træde frem, pseudynomt eller offentligt. Det her handler om konsekvenserne på alle de andre områder. Ikke bare om retten til at genere sine medmennesker. Som jeg forstår det, kan der i hvert tilfælde være en stor ubalance, hvor meget taler til den påståede krænkers og ikke den krænkelsesparates fordel. Hvad angår processen, bør man nok overveje at styrke den påståede krænkers retsstilling.                

  1 comment for “Om virkningerne af tilhold (beskyttelse mod individuel forfølgelse)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.