Begunstigende forvaltningsakter kan ikke tilbagekaldes ?

Hvornår gælder princippet?  
Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig, maj 2017 på terrassen i Qinngorput

 

Et juridisk princip

En borger for imødekommet sin ansøgning fra jobcentret, som hurtigst muligt efter trak den tilbage med besked om, at "der var sket en fejl".  Læs mere om sagen her.

Men der findes et juridisk princip:
"Begunstigende forvaltningsakter kan ikke tilbagekaldes"
Nu er det sådan med juridiske principper, at de indgår som elementer i den samlede vurdering af en afgørelse. Det er oplagt, at hvis en kontanthjælpsmodtager pludselig modtager 50 gange sin månedlige ydelse på sin nemkonto, så er der tale om en åbenbar fejltagelse.

Kæruld, Qinngorput juli 2017 Mikael Hertig foto (c)

Princippets rækkevidde kan man læse om i denne højesteretsdom.  

Bordet fanger ved ikke-åbenlyse fejl

Efter min vurdering tyder noget på, at borgeren fra Kolding kan vinde sin førtidspensionssag, selv om meddelelsen var i uoverensstemmelse med vedtagelsen i pensionsnævnet. Efter det oplyste er der tale om en simpel fejltagelse. Meddelelsen til Kaj Werner Olsen KWO var i strid med, hvad der var vedtaget på mødet. Så kunne man antage, at bordet netop så ikke fanger. Man kunne også have hæftet sig ved, at manden blev ringet op samme dag, som han havde modtaget brevet.  Men i dette tilfælde er meddelelsen og afgørelsen det samme, skulle jeg mene. For det er her, princippet træder ind. Der er ingen hovsa-hjemmel til at trække meddelelsen om bevilling af førtidspension tilbage, blot fordi der skulle være tale om en skrivefejl.  

Sagens genstand

Idet vi må gå ud fra, at en kompetent myndighed har meddelt KWO førtidspension, så tyder det meste på, at sagen kunne være endt med en beslutning, der ud fra de oplysninger, der forelå, kunne have resulteret i en beslutning med det samme indhold som det meddelte. På dansk: Pensionsnævnet, sagsbehandleren eller hvem, der sendte brevet, havde den formelle kompetence til at sende breve på Kolding Kommunes vegne.

Udfaldsrummet

Foto af sne med solstrejf   Højesteret hæftede sig i den dom, der refereres til, at der ikke forelå nye oplysninger, siden afgørelsen blev meddelt. Det fremgår også af JV's fremstilling af sagen, at der er tale om en afgørelse. Her citeres der således:  

"Arbejdsmarkedschef Søren Bork Hansen, Kolding Kommune, beklager.

- Det er dybt beklageligt, at vi ved en fejl sender et brev til en borger med en forkert afgørelse. Det må ikke ske. Jeg er meget ked af, at borgeren fik en forkert besked og troede, at han fik førtidspension. Lige så snart vi opdagede fejlen, ringede vi til ham."

Lige netop her er det flintrende ligegyldigt, om afgørelsen er "forkert" eller "rigtigt". Afgørelse og meddelelse er det samme. Kolding Kommune har vel jurister, der burde have stoppet meddelelsen om at trække bevillingen af førtidspension tilbage. Tilbagekaldelsen er efter min vurdering næppe juridisk gyldig.    

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.