Eksempel på tekst til borger under jobcentret

Portræt af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017

Efter aftale med en borger, jeg er partsrepræsentant for, gennemgår jeg her  (kommentarer er fremhævet og i kursiv ) indholdet af, hvad vedkommende modtog igår 5. september. Borgeren lider af en alvorlig sygdom, som han skal have udredt. Den medfører, bortset fra, at han går til udredning på hospitalet, regelmæssige sygemeldinger, småoperationer etc. Borgeren går til danskundervisning 25 timer om ugen. Han er ikke god til dansk, er grønlænder. Han forstår slet ikke de ord og begreber, der fremgår af teksten.   <Aktivitetsbeskrivelse>  ( Intetsigende overskrift, som åbenbart hører et eller andet it-system til) Formålet med nytteindsats er, at du skal indgå i et arbejdsfællesskab og arbejde for din ydelse.  (følger man linket til "nytteindsats" bliver det skåret ud i pap, hvad det handler om: Hvis du og din familie fortsat vil modtage kontanthjælp, så skal du følge de anvisninger, der kommer nedenfor; det skal lige indledningsvis slås helt fast, hvad meningen med det her er.)       Aftaler læst x (hvis brugeren er præsenteret for den, er den læst. mh)   It-systemet registrerer, hvis det er lykkedes borgeren at modtage opslaget og vifter på borgerens vegne af, at nu har borgeren læst og forstået indholdet. Det er nærliggende at drage den konklusion, at nu mener IT-systemet og dermed sagsbehandleren, at nu er den forvaltningsretlige vejledningspligt dermed opfyldt). <Ret og pligt> <Seneste aftale med jobcenter> (Klik på linket til "aftale". På dansk indgås en aftale efter forudgående forhandling mellem to ligestillede parter. Det er ikke det, der er meningen her. Forvaltningen og dets system prøver med sit sprog at virke venlig. Men der er  hele vejen igennem tale om aftaler, der meddeles og ikke kan afslås. Som skrevet af Godfather.) Mødeansvarlig XX Aftalt den 05. 09 2018 <På mødet aftalte vi at> (Der er grund til at hæfte sig ved ordet "aftale". Vi har i dag holdt møde med A2B sammen med XX og aftalt, at du sammen med XXX får styr på jobopslag og tjek af jobforslag hver uge, samt at dit CV gøres færdigt og aktivt.  (Der er grund til at hæfte sig ved den nedladende sprogbrug. Min klient er vel nok en langsom rodemikkel, der skal have hjælp til at få styr på det her) Jeg sender dig en mail med dit kodeord samt et link til e-learning modulet Jobnet CV, som du skal gennemføre indenfor 10 dage. Afsenderen er "Jobcenter". Hvis du får problemer med at gennemføre modulet, skal du kontakte csvsupport@xkommune.dk. (truslen om at stoppe kontanthjælpen hænger i luften) Vi aftalte, at du så småt går i gang med jobsøgning, orienterer dig om, hvordan markedet er, hvilke muligheder du har og afprøver noget praktik på nedsat tid. (Borgeren lider af en alvorlig gigtsygdom under udredning, men er ikke sygemeldt, fordi det ikke er til helt at forudsige, hvornår han må melde fra på grund af undersøgelser eller smerteanfald ). Sideløbende kører du stadig din udredning med xx-hospitalet men så har jeg orienteret dig om mulighederne for at benytte sundhedscentret. Sagsbehandleren ved, at borgeren er flyttet fra Grønland til Danmark for på et specialhospital at få udredt sin sygdom og reddet sin arbejdsevne. Det er direkte hånligt at henvise ham til fysioterapi på sundhedscentret. Det er uanvendeligt. Det er uklart, om Jobcentret mener, borgeren skal søge arbejde, mens han går til 25 timers sproguddannelse.  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.