Måned: september 2018

Urimelig opkrævning

Mikael Hertig (c) april 2017   Af Mikael Hertig, cand. scient. pol.   Før partshøring og efter modtagelsen af anke   Min klient er blevet varslet om, at kommunen agter at trække hende i uddannelsesydelse, fordi uddannelsesstedet har indberettet hende som fraværende.  “Fraværssagen”. Det sker ved, at hun får en mail, der meddeler hende, at hun vil blive præsenteret for…

Badebro

Brækkede halsen og blev nægtet enkeltydelse til medicin

Anke over afslag på enkeltydelse En kommunes ydelsescenter gav afslag på at refundere en borgers medicinudgift til smertebehandling efter brud på nakkehvirvler. Havde han planlagt at pådrage sig bruddet, ville det have været en anden sag.   Mikael Hertig (c) april 2017 Af Mikael Hertig Badebro, badebro.dk Kommune Ydelseskontoret Ankestyrelsen Sønderborg, 19. september 2019 Klage over afslag på enkeltydelse, Lov…

Flag - grønlandsk på hel

The blessing time of colonies

Authors: Abstract  Mikael Hertig (c) april 2017 In Denmark, the blessing time of colonies1 Marine Duc and Mikael Hertig Abstract Despite the implementation since the end of the 1970s of a gradual transfer of power from the government of Denmark to Naalakkersuisut – Government of Greenland -, this is not just a peaceful development in relations between the small Nordic…

Eksempel på tekst til borger under jobcentret

Mikael Hertig (c) april 2017 Efter aftale med en borger, jeg er partsrepræsentant for, gennemgår jeg her  (kommentarer er fremhævet og i kursiv ) indholdet af, hvad vedkommende modtog igår 5. september. Borgeren lider af en alvorlig sygdom, som han skal have udredt. Den medfører, bortset fra, at han går til udredning på hospitalet, regelmæssige sygemeldinger, småoperationer etc. Borgeren går…

Regeringens afbureaukratisering: et flop?

      Mikael Hertig (c) april 2017 Afbureaukratisering som afledningsmanøvre Politikere jager popularitet. Derfor siger og skriver de hele tiden populære ting. Men de har også brug for, at  offentlighedens opmærksomhed afledes fra upopulære ting. Derfor er ‘vinkling’ og ‘framing’ en del af dagligdagens politik. Min dagligdag er noget påvirket af mit arbejde som gadejurist i jobcentersammenhæng. Regeringen vil…

Praktikforløb og skånebehov

Tager arbejdsgiverne skånebehov alvorligt?   Mikael Hertig (c) april 2017   Når arbejdsgiveren modtager mennesker i virksomhedspraktik, skal han altid respekterer de skånebehov, der følger personen. Det kan handle om tidsbegrænsninger, om løfteevne, om psykiske forhold. Jeg har mødt klienter med skånebehov, hvor de slet ikke blev respekteret.  Jeg har oplevet det, som om personen bliver sat i arbejde på…